Strona głównaKontaktBIP
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Do pobrania
Akty prawne
Organizacja ruchu drogowego
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Ogłoszenia o utrudnieniach
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Interaktywna mapa powiatu
Wykazy mostów
Mapy
 
AktualnościKomunikat: Roboty drogowe ul. Dworcowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, iż: w dniu 12 maja br. (piątek), w godz. 8.00 – 15.00, planowane są roboty drogowe związane z odtworzeniem warstwy ścieralnej jezdni, na ul. Dworcowej (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Reja) w Stargardzie. Na czas prowadzonych robót miejsca postojowe, na przedmiotowym odcinku ulicy zostaną wyłączone z ruchu. W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.

więcej >>>

Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Stargardzie

Informujemy, że do 14 sierpnia 2017r., wystąpią ograniczenia w ruchu spowodowane przebudową ulicy Wieniawskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Niewiadomskiego w Stargardzie. Przebudowa ulicy zakłada przebudowę jezdni, budowę wyniesionych skrzyżowań, zwiększenie liczby miejsc postojowych oraz budowę wydzielonej drogi dla rowerów. Ekipy budowlane będą gruntownie zmieniać nawierzchnię jezdni, miejsc postojowych i chodników.

więcej >>>

Przebudowa drogi powiatowej nr 1716Z, na odcinku Kolin – Morzyca, gmina Dolice

Przebudowa drogi powiatowej nr 1716Z, na odcinku Kolin – Morzyca, gmina Dolice Informujemy, iż do końca maja 2017r., wystąpią ograniczenia w ruchu spowodowane przebudową drogi powiatowej nr 1716Z Stargard – Witkowo - Dolice, na odcinku Kolin - Morzyca. W związku z powyższym, na przedmiotowym odcinku drogi wystąpią utrudnienia w ruchu – prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.

więcej >>>

Inwestycje drogowe zrealizowane w 2016 roku.

W ramach poprawy infrastruktury drogowej powiatu, w 2016 roku zostały zrealizowane szereg inwestycji, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i lepszą jakość poruszania się naszymi drogami.

więcej >>>

ZWIĘKSZENIE DOFINANSOWANIA DLA POWIATU STARGARDZKIEGO

Zachodniopomorskie samorządy otrzymają wyższe dotacje na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zwiększenie dofinansowania możliwe jest dzięki nadwyżce, która powstała m.in. z oszczędności przetargowych. Wśród takich samorządów jest Powiat Stargardzki, którego przedstawiciele podpisali dziś umowy w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

więcej >>>

DOFINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Z PROGRAMU PROW 2014-2020

Powiat Stargardzki podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej >>>

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych