Strona głównaKontaktBIP
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Do pobrania
Akty prawne
Organizacja ruchu drogowego
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Ogłoszenia o utrudnieniach
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Interaktywna mapa powiatu
Wykazy mostów
Mapy
 
AktualnościPod koniec sierpnia oddano do użytku przebudowaną Aleję Dębową w Stargardzie.

Na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego wykonano m.in. nową nawierzchnię jezdni oraz chodniki. Inwestycja Powiatu Stargardzkiego zgodnie z planem zrealizowana została w niespełna trzy miesiące.

więcej >>>

Ulica Szymanowskiego – jednokierunkowa na odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Czeskiej

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, że do końca września br., zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Szymanowskiego w Stargardzie. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządcę drogi w dniu 12.06.2017r., nr ewidencyjny: 168/2017.

więcej >>>

Komunikat – ul. Wieniawskiego w Stargardzie:

w dniach 11 – 13 września br. [poniedziałek - środa] w związku z wykonaniem warstwy ścieralnej na jezdni planowane jest odcinkowe zamknięcie ul. Wieniawskiego dla ruchu pojazdów.

więcej >>>

Do 18 września potrwa przebudowa ulicy Wieniawskiegow Stargardzie

Informujemy, iż od kwietnia trwa przebudowa ul. Wieniawskiego. Prace miały zakończyć się do 14 sierpnia, ale termin został przesunięty o 5 tygodni. Przyczyną zmiany terminu zakończenia przebudowy jest późniejsze rozpoczęcie prac spowodowane koniecznością wymiany sieci wodnej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej w ul. Wieniawskiego, które prowadzone były przez operatorów sieci.

więcej >>>

Czasowe wyłączenia sygnalizacji świetlnej – w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi.

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, iż w dniu 15 lipca br. (sobota) w godzinach od 7.30 do 12.00 wystąpią 30 minutowe wyłączenia sygnalizacji świetlnej, w celu wykonania kontrolnych pomiarów skuteczności zerowania sygnalizacji. Z uwagi na prowadzone prace prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do obowiązującego oznakowania skrzyżowań.

więcej >>>

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przebudowy drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Dobrzanach.

Informujemy, że 12 czerwca br. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przebudowy ul. Jana Pawła II w Dobrzanach. Od 12 czerwca do 30 czerwca można zgłaszać wszystkie uwagi i opinie do opracowanej koncepcji. Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zmiany organizacji ruchu na ul. Jana Pawła II w Dobrzanach.

więcej >>>

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych