Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
AktualnościInwestycje drogowe w 2018 roku


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie przedstawia informację o zrealizowanych inwestycjach w roku 2018, dotyczących dróg powiatowych w powiecie stargardzkim.

Informacja o zrealizowanych inwestycjach dotyczących dróg powiatowych w powiecie stargardzkim w 2018 r.

1.    Przebudowa  drogi 1704Z - od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła – 7.910.563,09 zł
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 -  3.000.000,00 zł. 
Wykonano poniższy zakres robót :
•    przebudowę drogi powiatowej na długości 0,97 km;
•    przebudowę istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo;
•    budowę nowych chodników;
•    budowę ścieżek rowerowych;
•    budowę ciągów pieszo - rowerowych;
•    budowę zatok autobusowych;
•    odtworzenie istniejących zjazdów;
•    budowę dróg dojazdowych do posesji;
•    zapewnienie prawidłowego odwodnienia przebudowywanej drogi i skrzyżowania poprzez budowę kanalizacji deszczowej;
•    zapewnienie prawidłowego odwodnienia terenu inwestycji;
•    budowę oświetlenia,
•    przebudowę istniejących sieci kolidujących z przebudowywana droga;
•    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
•    rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu pod droga powiatowa;
•    oczyszczenie w niezbędnym zakresie istniejących rowów,
•    wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudowywana drogą.2.    Przebudowa drogi powiatowej 1740Z. Przebudowa drogi na odcinku Dobrzany - Szadzko
•    jezdnia bitumiczna  szer. 6,0 m na długości 2,030 km,
•    pobocza ulepszone szer. 1,0 m,
•    oznakowanie  poziome.
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 1.993.472,01 zł
- w tym udział Gminy Dobrzany 996.736,00 zł .
W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg, zostało wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe za kwotę 25.000,00 zł.


 

3.    Przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Stargardzka.
 Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie
Wykonano wszystkie niezbędne roboty związane z przebudową drogi 1734Z ulicy Stargardzkiej w Marianowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Spokojną do skrzyżowania z ulicą Rolną, o długości 566 m,
•    jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchnia 5051 m2,
•    przełożenie istniejących chodników i zjazdów do posesji, z brukowej kostki betonowej,     powierzchnia 463,5 m2,
•    przebudowa zatok autobusowych, z brukowej kostki betonowej, powierzchnia 105 m2,
•    kanalizacja deszczowa, na długości 45 m,
•    regulacja wpustów deszczowych, 13 szt,
•    pobocza humusowane i obsiane trawą, powierzchnia 636 m2,
•    oznakowanie poziome grubowarstwowe, powierzchnia 226,5 m2,
•    oznakowanie pionowe, 19 szt.

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 1.254196,99 zł brutto.
W tym wykonano dokumentację projektową za 53.246,70 zł.
Udział Gminy Marianowo – 500.000,00 zł.4.    Przebudowa drogi 1711Z.  Przebudowa odcinka Krępcewo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Krępcewo.
Wykonano:
•     przebudowa drogi na długości 2,5 km,
•     jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m – 15.090 m2
•     chodniki na długości 480 m,
•     ścieżka rowerowa na długości 585 m,
•     zjazdy do przyległych posesji,
•     pobocza ulepszone po obu stronach jezdni szer. 1,25 m,
•     kompletne oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 3.846.614,98 zł brutto.
W tym dofinansowanie:
- z budżetu państwa - 1.724.363,82 zł  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
- z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych  64.428,24 zł
Udział Gminy Dolice – 1.022.953,28 zł.

 
 


Zarząd Dróg Powiatowych - 28.12.2018

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych