Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Petycje
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
AktualnościPrzebudowa ulicy Pierwszej Brygady: czekamy na decyzję o dofinansowaniu

Projekt kompleksowej przebudowy ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie, razem z modernizacją skrzyżowań oraz instalacją sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic: Dworcowej, M. Konopnickiej oraz Towarowej i Pierwszej Brygady, został ujęty w tegorocznym budżecie Powiatu Stargardzkiego. Zarząd Dróg Powiatowych złożył także wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych. Założono, że po wyłonieniu wykonawcy w ramach przetargu, prace budowlane rozpoczną się latem tego roku. Kluczowa jest jednak decyzja o przyznaniu dofinansowania inwestycji z rządowego programu.

W ramach kolejnego naboru, stosowny wniosek  o dofinansowanie przebudowy ulicy Pierwszej Brygady, Zarząd Dróg Powiatowych złożył w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim do 15 kwietnia 2019 r.  Koszt przedsięwzięcia wyceniono na kwotę 3,6 mln zł. Powiat Stargardzki ubiega się o dofinansowanie w wysokości ponad 2,8 mln zł, co stanowi 80 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji.

Projekt  zakłada budowę nowej jezdni, chodników i zjazdów do posesji, na odcinku ulic: Pierwszej Brygady od skrzyżowania ze Szczecińską, i M. Konopnickiej- do skrzyżowania z J. Piłsudskiego. W ramach projektu wybudowana również zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach, po obu stronach wiaduktu kolejowego. Usprawni ona znacząco płynność ruchu, przede wszystkim ułatwiając wjazd i wyjazd ze Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w tej części miasta.

Ulice Pierwszej Brygady i M. Konopnickiej stanowią odcinek drogi powiatowej  1704 Z. To najważniejsza i najbardziej obciążona ruchem arteria komunikacyjna Stargardu. Z jednej strony umożliwia dojazd do węzła Stargard Zachód krajowej „S- 10”, natomiast z drugiej łączy się z drogą krajową  nr 20  w kierunku Chociwla, Szczecinka i Gdyni. Planowana przebudowa ulic biegnących przez Śródmieście Stargardu, jest zarazem kontynuacją zakończonej w ubiegłym roku modernizacji odcinka od węzła Zachód, w ramach której wybudowane zostało rondo w Lipniku.

Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym projekt zgłoszony przez Powiat Stargardzki, miały  zostać rozpatrzone do końca maja. Nadal jednak trwają procedury oceny dokumentacji, złożonej przez jednostki gmin i powiatów, które skorzystały z możliwości  dodatkowego naboru. Samorządy oczekują zatem na  ostateczną decyzję komisji wojewody o przyjęciu listy projektów, zakwalifikowanych do dofinansowania z rządowego funduszu.

Zarząd Dróg Powiatowych zakładał wcześniej, że przebudowa ulicy Pierwszej Brygady  rozpocznie się w lipcu 2019 roku. Jednak przedłużające się procedury oceny projektu mogą wpłynąć na przesunięcie tego terminu


Zarząd Dróg Powiatowych - 05.06.2019

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych