Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Petycje
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
AktualnościSkontrolują autokar przed wyjazdem. Jest miejsce w Centrum Przesiadkowym.

Punkt kontroli autobusów wyznaczono na trzecim peronie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego przy ulicy Towarowej w Stargardzie. To wspólne przedsięwzięcie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i Komendy Powiatowej Policji, które przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz grup wycieczkowych, organizujących autokarowe wyjazdy. Miejsce kontroli technicznej pod nadzorem policji w ZCP, umożliwi sprawny i szczegółowy przegląd autokarów oraz kontrolę wymaganych dokumentów. Do jej przeprowadzenia zapewnione zostały odpowiednie warunki, jakie stwarza obiekt Centrum Przesiadkowego.

Pomysł utworzenia punktu kontroli autokarów w obrębie ZCP, stanowi odpowiedź na rosnącą liczbę próśb i zgłoszeń kierowanych do stargardzkich policjantów, o kontrolę stanu technicznego wynajmowanych autokarów. Z takimi prośbami najczęściej występują rodzice, którzy chcą uzyskać pewność, że ich dzieci wybierające się na autokarową wycieczkę będą bezpieczne.

Do tej pory, po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci kontrolowali wybrany autokar w różnych częściach miasta- często w niezbyt sprzyjających warunkach. Coraz częściej w tej samej godzinie przyjmowano też kilka zgłoszeń, co stwarzało problemy funkcjonariuszom . Skupienie w jednym miejscu kontroli  znacznie usprawni cały proces. Warunki techniczne Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego umożliwią natomiast sprawną kontrolę  pojazdów.

Przebieg kontroli w ZCP ułatwi też fakt, ze dotychczas większość autobusów wykorzystywanych do przewozu dzieci i młodzieży, z uwagi na swoje parametry techniczne nie może parkować w obszarze zabudowanym, poza wyznaczonymi przystankami oraz placami postojowymi, o czym przypominają regulacje w Prawie o  Ruchu Drogowym.

Po formalnym utworzeniu punktu kontroli przy ul. Towarowej, osoby zgłaszające autokar do  przeglądu przed wyjazdem, są zobowiązane poinformować przewoźnika o konieczności dojazdu na peron trzeci Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, najlepiej przed czasem i miejscem zbiórki pasażerów. Kierujący autokarem wycieczkowym zobowiązany jest z kolei do zapewnienia wjazdu na pozostałe perony ZCP, zwracając szczególną uwagę na pasażerów MPK Stargard oraz innych przewoźników. Kontrole w ZCP dotyczą wyłącznie autokarów, wyjeżdżających z grupami wycieczkowymi ze Stargardu. Przeglądy autobusów z wycieczkami, organizowanymi z terenu gmin powiatu stargardzkiego, dokonywane będą nadal w miejscu zbiórki.

Dążąc do usprawnienia kontroli, policjanci proszą o wcześniejsze zgłoszenia, najlepiej z siedmiodniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem godziny i daty. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, pok. nr. 134 lub telefonicznie- pod nr. tel.: 91 48 13 571. W sytuacjach, gdy rodzice nabiorą podejrzeń co do stanu trzeźwości kierowcy autokaru lub w okolicznościach wymagających natychmiastowej interwencji policjantów, należy dzwonić bezpośrednio pod alarmowy numer 112.          


Zarząd Dróg Powiatowych - 06.06.2019

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych