Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Petycje
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
AktualnościPrzebudowa ul. Wojska Polskiego w Dolicach


W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1716Z ul. Wojska Polskiego w Dolicach, wykonawca robót firma Strabag Sp. z o.o. informuje, że od dnia 24.07.2019r. do dnia 12.11.2019r. w/w ulica w Dolicach będzie zamknięta dla ruchu.

Przebudowa drogi powiatowej 1716Z rozpoczęta pod koniec czerwca w Dolicach, wkracza w decydująca fazę. Konsekwencją inwestycji realizowanej przez STRABAG na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych, będą jednak  utrudnieniami dla mieszkańców Dolic i kierowców, korzystających na co dzień z przebudowywanego odcinka ulicy Wojska Polskiego.
Inwestycja w Dolicach obejmuje odcinek drogi  o długości 845 metrów. Jej nawierzchnia zostanie poszerzona do 6 metrów. W projekcie ujęto również wybudowanie ścieżki pieszo - rowerowej oraz nowych zjazdów do posesji sąsiadujących z ulicą. Przewidziano także nową sieć kanalizacji deszczowej oraz wymianę kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności oraz dostosowanie się do oznakowania wyznaczającego objazd drogi.

Zarząd Dróg Powiatowych - 18.07.2019

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych