Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
AktualnościRondo w Lipniku: koniec przebudowy

Prace budowlane przy modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 1704Z, na odcinku od węzła drogi krajowej S-10 „Stargard Zachód” do Lipnika dobiegły końca. Zrealizowana inwestycja, stanowi największe przedsięwzięcie Powiatu Stargardzkiego, który przebudował gruntownie odcinek dawnej drogi krajowej, umożliwiający dogodne połączenie Stargardu ze Szczecinem.

Modernizacja drogi razem z budową ronda w Lipniku znacznie usprawni ruch na tym najbardziej obciążonym łączniku z węzłem krajowej „S- 10”. Oszacowano, że w ciągu doby przejeżdża ok. 11- 15 tys. aut. Modernizacja układu drogowego, który funkcjonował wcześniej na granicy wydolności, okazała się więc niezbędna. Natężenie ruchu na tym odcinku drogi powiatowej można bowiem porównać do obciążeń, charakterystycznych dla dróg krajowych.
Po przebudowie do dyspozycji kierowców oddano dwa pasy jezdni, oddzielone od siebie dodatkowo pasem, wyłożonym kamienną kostką. Komunikacyjne problemy dla jadących tranzytem i ruchu lokalnego rozwiązało natomiast rondo, zapewniając bezkolizyjny zjazd i wyjazd z drogi gminnej. Przebudowano również przystanki dla komunikacji autobusowej. Siedziba Wodociągów Zachodniopomorskich oraz okoliczne posesje otrzymały też nową drogę wewnętrzną, która umożliwia wygodne włączenie się do ruchu na rondzie. Obok prac związanych z wymianą nawierzchni i budową ronda, zmodernizowano także sieć kanalizacji deszczowej. Nowa instalacja umożliwi sprawne i szybkie odprowadzanie wód opadowych z jezdni oraz poboczy. W ramach modernizacji przebudowany został również odcinek ścieżki rowerowej. Do dyspozycji jest teraz ścieżka o szerokości czterech metrów i nawierzchni bitumicznej.
Koszt realizacji całej inwestycji wyniósł 8 mln 400 tys. zł brutto, w tym 3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Można zatem uznać, że po przebudowie dobiegły wreszcie końca komunikacyjne problemy kierowców i mieszkańców Lipnika. W kolejce czekają tymczasem kolejne projekty, których celem jest usprawnienie tranzytu przez Stargard  w ramach dostępnej sieci dróg powiatowych.
Zarząd Dróg Powiatowych - 02.10.2018

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych