Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
AktualnościUchwała Nr XXXIX/524/18 Rady Powiatu Stargardzkiego
Zarząd Powiatu Stargardzkiego i Prezydent Miasta Stargard realizując politykę w zakresie kategoryzacji i zarządzania ulicami w Stargardzie
uzgodnili, że z dniem 1 stycznia 2019 roku, w odniesieniu do czterech ulic przeprowadzona zostanie procedura zmiany kategorii z powiatowej na gminną.

                                                Zarząd Dróg Powiatowych - 08.10.2018

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych