Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
AktualnościDroga powiatowa Krępcewo – Rzeplino po przebudowie

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1711Z w miejscowości Krępcewo oraz na odcinku Krępcewo - Rzeplino dobiegła już końca. Wykonawca firma STRABAG wymienił nawierzchnię na trasie  długości 2,5 km. W samym Krępcewie przebudowano również chodniki, wybudowano drogę dla rowerów oraz dojazdy do posesji.
Inwestycję w Krępcewie Powiat Stargardzki zrealizował  wspólnie z Gminą Dolice. Jej   koszt wyniósł 3,9 mln zł. W ramach rządowego programu przekazano ponad 1 mln 188 tys. zł. Dodatkowo Powiat Stargardzki otrzymał finansowe wsparcie projektu z programu modernizacji i przebudowy dróg dojazdowych do pól, który realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dotacja przekazana przez samorząd województwa, zasiliła również fundusz przebudowy drogi z Krępcewa do Rzeplina.
Przebudowany właśnie 2,5 km odcinek stanowi ważny element sieci dróg powiatu. Sukcesywne podnoszenie standardów technicznych i nośności jezdni, pozwoli m.in. na szersze wykorzystywanie drogi w sytuacjach awaryjnych, np. konieczności objazdu odcinków drogi krajowej Nr. 10 lub wojewódzkich: 122 i 160.


 
Zarząd Dróg Powiatowych - 21.11.2018

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych