Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Zarządzanie ruchem


 

 
Do pobrania
  • Wniosek o zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu
  • Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu

  • Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu
  • o wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych
  • Zobowiązanie organizatora imprezyAkty prawne
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
 
 
 
 
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych