Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Stargard w 2019 roku • zapytanie ofertowe
2019-04-09


 • protokół z wyboru oferty
2019-04-16
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie nasadzeń 75 szt. młodych drzew w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego.” • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • oferta cenowa
 • wzór umowy
2019-04-09

 • protokół z wyboru oferty
2019-04-18Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie
powiatu stargardzkiego i ulic powiatowych miasta Stargard w roku 2019” • zapytanie ofertowe
 • projekt umowy
 • specyfikacja techniczna
 • formularz cenowy
 • Załącznik nr A1
 • Załącznik nr A2
 • Załącznik nr B
 • Załącznik nr C
2019-04-01

 • protokół z wyboru oferty
2019-04-17

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Dwukrotne koszenie poboczy dróg powiatowych
na terenie powiatu Stargardzkiego w 2019 roku”  • zapytanie ofertowe
 • zakres koszenia
 • projekt umowy
2019-03-11
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


„Dostawę znaków drogowych pionowych
i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2019 roku” • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
2019-03-05


 • protokół z wyboru oferty
14-03-2019
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


"Wycinka krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego w 2019 roku.” • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • oferta cenowa
2019-02-04


 • protokół z otwarcia ofert
2019-02-14


 • załącznik do protokolu
2019-02-27
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


Wycinka drzew na terenie powiatu stargardzkiego
w 2019r.


 • zapytanie ofertowe
2019-01-16


 • protokół z otwarcia ofert
2019-01-29Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


Pielęgnacja drzew na terenie powiatu stargardzkiego
w 2019r.


 • zapytanie ofertowe
2019-01-16


 
 • protokół z otwarcia ofert
2019-01-29Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu
Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie


Zadanie 1: Zakup paliw dla samochodów stacjonujących
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie

Zadanie 2: Zakup paliw do sprzętu oraz dla samochodów stacjonujących
w siedzibie Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu


 • zapytanie ofertowe
24-12-2018

 • protokół z wyboru oferty
04-01-2019


 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


Na dostawę materiałów do naprawy nawierzchni dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych
w Stargardzie  do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu

 • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • wzór oferty na zad. nr 1
 • wzór oferty na zad. nr 2
 • wzór oferty na zad. nr 3
 • wzór umpwy
 • klauzula RODO
14-12-2018


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. "
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik –
Stargard/ Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody –
Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei –
J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka
do skrzyżowania z drogą krajową nr 20.
Etap – wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady
i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie”


 • zapytanie ofertowe
 • warunki zapytania ofertowego
14-11-2018


 
 • protokół z otwarcia ofert
17-12-2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Pierwszej Brygady – Towarowa
oraz  na skrzyżowaniu ulicy Konopnicka - Dworcowa – dokumentacja


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
14-11-2018

 • protokół z otwarcia ofert
27-11-2018


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


„Wycinka krzewów w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu Stargardzkiego”


 • zapytanie, opis przedmiotu zamówienia, oferta cenowa, projekt umowy
30-10-2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


„Wykonanie ścinki poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu Stargardzkiego”


 • zapytanie, opis przedmiotu zamówienia, oferta cenowa
 • projekt umowy
26-10-2018Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


„Wycinka do 100 drzew na terenie powiatu Stargardzkiego w 2018r.”.


 • oferta cenowa, opis przedmiotu zamówienia
 • projekt umowy
27-09-2018

 • protokół z wyboru oferty
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


„Wykonanie oznakowania poziomego osi jezdni,
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1740Z, na odcinku Szadzko – Dobrzany,
oznakowanie grubowarstwowe chemoutrwardzalne”. • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
16-08-2018


 


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


„Ulepszenie pobocza drogi powiatowej numer 1733 w miejscowości Pęzino”. • zapytanie ofertowe
 • specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót
 • kosztorys ofertowy
 • projekt umowy
 • przedmiar robót
 • formularz ofertowy
 • instrukcja obliczania ceny
09-07-2018
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


"Wykonanie nasadzeń 80 szt. młodych drzew w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego" • zaproszenie
 • wzór umowy
2018-07-06


 • protokół z wyboru oferty

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


"Wykonanie podstawowych i rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych
na terenie Powiatu Stargardzkiego"


 
 • zaproszenie
 • wzór umowy
 • zestawienie mostów
 • oferta wykonawcy
 • wzór przeglądu
03-07-2018

 
 • protokół z wyboru oferty
17-07-2018Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Ulepszenie pobocza drogi powiatowej numer 1709Z
na odcinku Żarowo - Stargard
 
 


 • zapytanie ofertowe
 • specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót
 • kosztorys ofertowy
 • projekt umowy
 • przedmiar robót
 • formularz ofertowy
 • instrukcja obliczania ceny
01-06-2018


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy dróg powiatowych
na terenie powiatu Stargardzkiego w 2018 roku


 • zapytanie ofertowe
 • specyfikacja
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
 • mapa
17-04-2018


 • protokół z wyboru oferty
20-04-2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Stargard w 2018 roku


 • zapytanie ofertowe
 • SST
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
17-04-2018


 • protokół z wyboru oferty
26-04-2018
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

wykonanie oznakowania poziomego, w ramach zmian organizacji ruchu w pasie drogowym dróg powiatowych, sukcesywnie wdrażanych w roku 2018


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
09-04-2018

 
 • protokół z wyboru oferty
18-04-2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Naprawy nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Stargard


 • zaproszenie do składania ofert
 • zapytanie ofertowe
 • wzór oferty
 • kosztorys ofertowy
 • przedmiar robót
 • instrukcja obliczania ceny
 • STWIOR
 • wzór umowy
27-03-2018Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
i ulic powiatowych miasta Stargard w roku 2018


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
 • specyfikacja techniczna
14-03-2018 • protokół z wyboru oferty
28-03-2018
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Pielęgnację do 1000  drzew w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku. • zapytanie ofertowe
2018-02-22


 • protokół z wyboru oferty
2018-03-02

 • protokół z wyboru oferty
2018-03-14


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„dostawę znaków drogowych pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2018 roku”


 • Zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
2018-02-16 • protokół z wyboru oferty
2018-02-27 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„dostawę znaków drogowych pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2018 roku”


 • Zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
2018-02-05

 • protokół z wyboru oferty
2018-02-16Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania  z drogą krajową nr 20
– Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany – ul. Stargardzka.
Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie."


 
 • Zaproszenie
 • Warunki do zapytania ofertowego
2017-12-27

 • protokół z otwarcia ofert
2018-01-19


 • protokół z wyboru oferty
2018-01-22

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dostawę materiałów  do naprawy nawierzchni dróg do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu.


 
 • Zapytanie ofertowe
 • umowa - wzór
 • opis zamówienia na masę i emulsję
 • oferta masa na zimno
 • oferta emulsja
 • oferta grys
2017-12-15


Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu
Zarządu Dróg Powiatowych
w Stargardzie.

Zadanie 1: Zakup paliw dla samochodów stacjonujących
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
w Stargardzie.

Zadanie 2: Zakup paliw do sprzętu oraz dla samochodów stacjonujących
w siedzibie Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu. 
 • Zapytanie ofertowe
2017-12-05


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych