Strona głównaKontaktBIP
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Do pobrania
Akty prawne
Organizacja ruchu drogowego
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy


Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000 Euro
 


Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na

Wycinka do 100  drzew na terenie Powiatu Stargardzkiego w 2017 roku


 • Zapytanie ofertowe
 • informacja o wyborze oferty
data wprowadzenia 2017-09-22

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na

Świadczenie usług najmu do systemu monitorowania pojazdów zimowego utrzymania
dróg powiatowych na terenie Powiatu Stargardzkiego w latach 2017-2020 • Zapytanie ofertowe
 • Informacja o wyborze oferty
data wprowadzenia 2017-09-07
Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na
Równanie nawierzchni drogi powiatowej nr 1712Z na odcinku Koszewo – gr. powiatu (Wierzbno)

 • Zaproszenie
 • wzór oferty
 • opis przedmiotu zamówienia
 •  wzór umowy
 
data wprowadzenia 2017-06-14

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na budowę chodnika 
i przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1734Z
na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

Zadanie nr 1 pt. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej.
Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo (przy kościele)".

Zadanie nr 2 pt. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej.
Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo".

 • Zaproszenie
 • wzór oferty
 • wzór umowy
 •  instrukcja obliczania ceny
 •  kosztorys ofertowy chodnik
 • kosztorys ofertowy skrzyżowanie
 •  przedmiar robót chodnik
 • przedmiar robót skrzyżowanie
 •  projekt budowlano - wykonawczy chodnik
 • projekt budowlano - wykonawczy skrzyżowanie
 • protokół wyboru oferty
 • protokół wyboru oferty
 • protokół wyboru oferty
data wprowadzenia 2017-05-31Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15  zaprasza  Państwa do złożenia ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1740Z 
na zadanie inwestycyjne pt.:


"Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce  - Długie -Biała - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. 
Budowa chodnika w miejscowości Kozy"


 • Zaproszenie
 • wzór oferty
 • wzór umowy
 •  instrukcja obliczania ceny
 •  kosztorys ofertowy
 •  przedmiar robót
 •  projekt budowlano - wykonawczy
 • SST
 • protokół z wyboru oferty
data wprowadzenia 2017-05-31
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:
"Wycinka krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie Powiatu Stargardzkiego w 2017"

 • dokumenty do zapytania
 • protokół z wyboru oferty
 • protokół z wyboru oferty
data wprowadzenia 2017-05-29Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1719Z
na zadanie inwestycyjne pt.:

"Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica.
Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa."

 • Zaproszenie
 • wzór oferty
 • wzór umowy
 •  instrukcja obliczania ceny
 •  kosztorys ofertowy
 •  przedmiar robót
 •  część opisowa
 • część rysunkowa
 • specyfikacja
 • protokół wyboru oferty
data wprowadzenia 17-05-2017
 
Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na budowę chodnika
i przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1734Z
na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

Zadanie nr 1 pt. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej.
Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo (przy kościele)".

Zadanie nr 2 pt. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej.
Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo". • Zaproszenie
 • wzór oferty
 • wzór umowy
 •  instrukcja obliczania ceny
 •  kosztorys ofertowy chodnik
 • kosztorys ofertowy skrzyżowanie
 •  przedmiar robót chodnik
 • przedmiar robót skrzyżowanie
 •  projekt budowlano - wykonawczy chodnik
 • projekt budowlano - wykonawczy skrzyżowanie
 • protokół wyboru oferty
Data wprowadzenia 17-05-2017
 


Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700Z
na zadanie inwestycyjne pt.:
 
"Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin do skrzyżowania z drogą 1717Z -
Klępino do granicy miasta Stargard.
Budowa chodnika w miejscowości Małkocin"
 
 • Zaproszenie
 • wzór oferty
 • wzór umowy
 •  instrukcja obliczania ceny
 •  kosztorys ofertowy
 •  przedmiar robót
 •  projekt budowlano - wykonawczy
 • SST
 • protokół wyboru oferty
Data wprowadzenia 17-05-2017Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 1740Z
na zadanie inwestycyjne pt.:


"Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce  - Długie -Biała - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10.
Budowa chodnika w miejscowości Kozy"

 

 • Zaproszenie
 • wzór oferty
 • wzór umowy
 •  instrukcja obliczania ceny
 •  kosztorys ofertowy
 •  przedmiar robót
 •  projekt budowlano - wykonawczy
 • SST
Data wprowadzenia 17-05-2017
 


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności inwestycji, stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 • Zaproszenie
 • Formularz ofertowy
 • Deklaracja
 • protokół z wyboru oferty
Data wprowadzenia 05-05-2017
Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na dostawę
materiałów chodnikowych
na realizację zadania pt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1763Z od drogi 151 do granicy powiatu (Czertyń).
Budowa chodnika w miejscowości Czertyń (wzdłuż placu zabaw).


 • Zapytanie ofertowe
 • protokół z wyboru oferty
Data wprowadzenia 28-04-2017

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na wykonanie usługi:

Dwukrotne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 2017 roku


 • Zapytanie ofertowe
 • Oferta cenowa
 • koszenie - wykaz
 • koszenie - mapa
 • specyfikacja
 • projekt umowy
 • protokół
Data wprowadzenia 10-04-2017


Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na wykonanie usługi:

Kruszenie gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki chodników i jezdni


 • Zapytanie ofertowe
 • Oferta cenowaZarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie powiatu stargardzkiego na niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica – Wapnica  skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica”.
 • Zapytanie ofertowe
 • kosztorys ofertowy zał. nr 1
 • formularz ofertowy zał. nr 1a
 • przedmiar robót zał. nr 2
 •  instrukcja obliczania ceny zal . nr 3
 • wzór umowy
 •  Opis techniczny
 • SST
 •  Rysunek D1 projekt zagospodarowania
 • Rysunek D2 przekrój A-A | B-B
 • Informacja po otwarciu ofert
Data wprowadzenia 21-03-2017Zapytanie ofertowe
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa
do złożenia oferty cenowej na:
„wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
i ulic powiatowych miasta Stargard w roku 2017” 

 • Zapytanie ofertowe
 • Oferta cenowa
 • Projekt umowy
 • Specyfikacja techniczna
 • Protokół z wyboru oferty
Data wprowadzenia: 14-03-2017


Zapytanie ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na
„Wykonanie oznakowania poziomego, w ramach zmian organizacji ruchu w pasie drogowym dróg powiatowych, sukcesywnie wdrażanych w roku 2017”


 • Zapytanie ofertowe
 • Oferta cenowa
 • Wzór umowy
 • Protokół z wyboru ofert
Data wprowadzenia: 28-02-2017Zapytanie ofertowe
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na
„Przebudowa drogi powiatowej numer 1927Z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy
Wyszyńskiego – Dworcowa – Barnima - dokumentacja” • Zapytanie ofertowe
 • Warunki do zapytania ofertowego
Data wprowadzenia: 24-02-2017
Zapytanie ofertowe
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na
„Pielęgnacja drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2017 roku”


 • Zapytanie ofertowe
 • Oferta cenowa
 • Specyfikacja
 • Wzór umowy
 • Protokół z wyboru oferty
Data wprowadzenia: 21-02-2017Zapytanie ofertowe
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na
„dostawę znaków drogowych pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu
w 2017 roku”


 • Zapytanie ofertowe
 • Oferta cenowa
 • Wzór umowy
 • Protokół z wyboru ofert
Data wprowadzenia: 20-02-2017
Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15 zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Malowanie pomieszczeń Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie

ul. Bydgoska 13/15 • Zapytanie ofertowe
 • Oferta cenowa


Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wymiana ogrodzenia frontowego i remont ogrodzenia wewnętrznego w siedzibie zarządów dróg publicznych przy ulicy Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie.”

 

 • Zapytanie ofertowe
 • Oferta cenowa
 • Zdjęcia istniejącego ogrodzenia

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15 zaprasza  Państwa do złożenia ofert na:      

Zadanie numer 1 pt. „Przebudowa i budowa drogi 1754Z Chociwel - Ińsko. Przebudowa drogi
w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika”. Zakres dokumentacji winien obejmować odcinek drogi w miejscowości Kamienny Most od istniejącej zatoki autobusowej do posesji nr 15 w kierunku Ińska o długości około 250 m dla chodnika, i ok. 200 m dla jezdni.

Zadanie numer 2 pt.  „Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej
w Dolicach”. Zakres dokumentacji winien obejmować przebudowę istniejącego chodnika
w miejscowości Dolice na odcinku  od drogi wojewódzkiej nr 122 do przepustu w kierunku apteki, lewa strona, tj. o długości około 580 m.

Zadanie numer 3 pt. „Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin do skrzyżowania z drogą 1717Z - Klępino - do granicy miasta Stargard. Budowa chodnika w miejscowości Małkocin” Zakres dokumentacji winien obejmować odcinek drogi w miejscowości Małkocin od szkoły do boiska w kierunku m. Warchlinko  tj. o długości około 450 m.

Zadanie numer 4 pt. „Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin - Sułkowo - Tychowo. Budowa chodnika w miejscowości Strachocin”. Zakres dokumentacji winien obejmować odcinek drogi w miejscowości Strachocin na odcinku od szkoły do świetlicy
tj. o długości około 500 m.

Zadanie numer 5 pt.  „Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz – Łęczyna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa”. Zakres dokumentacji winien obejmować odcinek drogi w miejscowości Stara Dąbrowa na odcinku od zjazdu na działkę 143/2 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4152Z o długości około 480 m.

Zadanie numer 6 pt.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720Z Chlebowo - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko”. Zakres dokumentacji winien obejmować tylko projekt chodnika w miejscowości Chlebówko na odcinku od istniejącego chodnika przy posesji nr 13 do posesji nr 31 tj. o długości około 140 m.

Zadanie numer 7 pt.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Kozy.” Zakres dokumentacji winien obejmować projekt chodnika na odcinku od posesji nr 26 do drogi gminnej działka nr 119 oraz  przebudowę istniejącego przepustu.

Zadanie numer 8 pt.  „Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo (przy kościele)”. Zakres dokumentacji winien obejmować projekt chodnika wzdłuż posesji kościoła w miejscowości Wiechowo
o długości około 60 m.

Zadanie numer 9 pt.  „Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo”. Zakres dokumentacji winien obejmować przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej działka nr 30
z drogą gminną działka nr 277/2 w miejscowości Wiechowo, gmina Marianowo.


 • Zapytanie ofertowe
 • Oferta cenowa
 • Wzór umowy
 • Protokół z wyboru ofert 


Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na:

"Wycinka 40 drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2017 roku"

 • Zapytanie ofertowe
 • Oferta cenowa
 • Specyfikacja
 • Specyfikacja II
 • Umowa
Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na:

przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskania pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie
badań archeologicznych i przeprowadzenie badań archeologicznych dla zadania pt:
"Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice - do granic powiatu.
Przebudowa drogi na odcinku Kolin - Morzyca". • Zapytanie ofertowe
 • Pismo WUOZ
 • Postanowienie ZWKZ
 • Plan zagospodarowania terenu
 • mapa sytuacyjna
 • wzór umowy
 • protokół z wyboru oferty
Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia ofert na:

"Dostawę materiałów do naprawy nawierzchni dróg
do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu
"
 • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • wzór oferty na zad. nr 1
 • wzór oferty na zad. nr 2
 • wzór umowy

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu
Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie.
Zadanie 1: Zakup Paliw dla samochodów stacjonujących w siedzibie
Zarządu dróg Powiatowych w Stargardzie.
Zadanie 2: Zakup paliw do sprzętu oraz samochodów stacjonujących w siedzibie
Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu.” • zapytanie ofertowe
 • protokół z wyboru oferty
Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Wymiana nawierzchni chodnika, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Reja do budynku nr 16 w Stargardzie • zapytanie ofertowe
 • projekt umowy

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„dostawę znaków drogowych pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu”
 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
 • protokół z wyboru oferty
Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie ścinki poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego”
 • zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wycinka 50 drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2016 roku” • zaproszenie do złożenia oferty
 • specyfikacja
 • oferta cenowa

 • wzór umowy
 • zestawienie wycinki

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia oferty na:
„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz koncepcji na zadanie pt. „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcewo – Rzeplino – granica powiatu / Piasecznik /”

 • zaproszenie do złożenia oferty
 • zapytanie ofertowe
 • zaproszenie do złożenia oferty - zmiana terminu etapu B i C


 • Zawiadomienie o otwarciu ofert
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15
zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na:
„Wycinka krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Stargardzkiego”

 • zaproszenie do złożenia oferty
 • specyfikacja
 • oferta cenowa

 • wzór umowy
 • protokół z wyboru wykonawcy

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15 zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1751Z – Błotno – Bytowo – granica powiatu. Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo."


 • zaproszenie do złożenia oferty
 • załącznik nr 1
 • załącznik nr 2

 • załącznik nr 3
 • załącznik nr 4
 • załącznik nr 5
 • załącznik nr 6
Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15 zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację zadania:
„Wymiana nawierzchni jezdni na przepuście w km. 13 + 826 w ciągu drogi powiatowej nr 4149Zz kierunku Maszewa od granicy powiatu - Karkowo - Chociwel ul. Zachodnia."


 • zaproszenie do złożenia oferty
 • załącznik nr 1
 • załącznik nr 2

 • załącznik nr 3
 • załącznik nr 4
 • załącznik nr 5
 • załącznik nr 6Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa ponownie do złożenia oferty na wykonanie nowej nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej na terenie powiatu stargardzkiego na niżej wymienione zadanie inwestycyjne:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu." • zaproszenie do złożenia oferty
 • Wzór umowy
 • opis przedmioty zamówienia  załącznik nr 1

 • formularz ofertowy załącznik nr 1A
 • kosztorys załącznik nr 2
 • przedmiar robót załącznik nr 3
 • instrukcja obliczania ceny  załącznik nr 4
 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja  Budowlano - Wykonawcza
Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15 zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na zadanie:
"Remont pomieszczeń Obwodu Dróg Powiatowych
w Chociwlu ul. Armii Krajowej 52" • zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15 zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na:
„Wycinka 40 drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2016 roku”

 • zaproszenie do złożenia oferty
 • Wzór umowy
 • specyfikacja wycinka drzew

 • wykaz drzew do wycinki
 • oferta cenowaZarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie nowej nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej na terenie powiatu stargardzkiego na niżej wymienione zadanie inwestycyjne:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu." • zaproszenie do złożenia oferty
 • Wzór umowy
 • opis przedmioty zamówienia  załącznik nr 1

 • formularz ofertowy załącznik nr 1A
 • kosztorys załącznik nr 2
 • przedmiar robót załącznik nr 3
 • instrukcja obliczania ceny  załącznik nr 4
 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja  Budowlano - Wykonawcza

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie powiatu stargardzkiego na niżej wymienione zadanie inwestycyjne:
"Przebudowa drogi powiatowej numer 1733Z skrzyżowanie z drogą 1730Z - Pęzino.
Budowa chodnika w miejscowości Pęzino w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1730Z".

 • zaproszenie do złożenia oferty
 • Wzór umowy
 • załącznik nr 1

 • załącznik nr 1A
 • załącznik nr 2
 • załącznik nr 3
 • SST
 • Projekt  Budowlano - Wykonawczy
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie powiatu stargardzkiego na niżej wymienione zadanie inwestycyjne:
"Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz- Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa".

 • zapytanie ofertowe
 • Wzór umowy
 • załącznik nr 1

 • załącznik nr 1A
 • załącznik nr 2
 • załącznik nr 3
 • Specyfikacja Stara Dąbrowa
 • Część opisowa Stara Dąbrowa
 • Część rysunkowa Stara Dąbrowa


 • Zawiadomienie o wyborze oferty


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: "przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych na drogach powiatowych w powiecie stargardzkim" 

 • zapytanie ofertowe
 • załącznik nr 1
 • załącznik nr 2
 • załącznik nr 3
 • załącznik nr 4
 • załącznik nr 5

 

 • Zawiadomienie o wyborze oferty

  


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia ofert cenowych na budowę chodników i nawierzchni jezdni w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego na niżej wymienione zadania inwestycyjne:
Zjazd Trąbki   i   Chodnik Wapnica

 • zapytanie ofertowe
 • Wzór oferty
 • wzór umowy

 • Zjazd Trąbki
 • Chodniki Wapnica

 

 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 


 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia ofert cenowych na budowę chodników i nawierzchni jezdni w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

 • zapytanie ofertowe
 • Wzór oferty
 • wzór umowy


 • Chodniki Biała
 • Chodniki Bralęcin
 • Chodniki Chlebówko
 • Chodniki Klępino
 • Chodniki Szadzko

 

 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na zadanie inwestycyjne pt: Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz - Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa


 • zapytanie ofertowe
 • Wzór oferty
 • wzór umowy
Zapytanie ofertowe
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów betonowych na realizację zadania pt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1756Z od drogi nr 20 - Sątyrz- do drogi nr 1754Z Ścienne. Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne


 • zapytanie ofertowe
 • formularz ofertowy zał. nr 1
 •  instrukcja sposobu obliczania ceny oferty     zał. nr 2
 • formularz cenowy zał. nr 3
 • wzór umowy

 

 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


 Zapytanie ofertowe  

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu Stargardzkiego


 • zapytanie ofertowe
 • druk oferty cenowej
 • specyfikacja
 • zakres koszenia
 • mapka
 • wzór umowy


 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 


Zapytanie ofertowe
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego i ulic powiatowych miasta Stargard w roku 2016

 

 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
 • specyfikacja techniczna

 

 • Protokół z wyboru oferty 

 • Protokół z ponownego wyboru oferty Zapytanie ofertowe  

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej
 

 

 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa

 Zapytanie ofertowe  

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie oznakowania poziomego, w ramach zmian organizacji ruchu w pasie drogowym dróg powiatowych, sukcesywnie wdrażanych w roku 2016
 

 

 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy


 • Protokół z wyboru oferty


 • Protokół z ponownego wyboru oferty

Zapytanie ofertowe

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo – drogowych na drogach powiatowych w powiecie stargardzkim
 • zapytanie ofertowe
 • załącznik nr 1 - formularz cenowy
 • Załącznik nr 2 - Wykaz przejazdów kolejowo-drogowych
 • Załącznik nr 3  - Formularz pomiarowy
 • Załącznik nr 4 - Wynik pomiarów ruchu
 • Załącznik nr 5 - projekt Umowy

Data wprowadzenia 16-02-2016

 

 • Pytania i odpowiedzi I

 

 • Protokół z wyboru oferty


 Zapytanie ofertowe

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: Dostawę znaków drogowych pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu
 

 

 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
   
 • Protokół z wyboru oferty


  Zapytanie ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:
 
" Dostawę materiałów do naprawy nawierzchni dróg do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu"

 • zapytanie ofertowe
 • opis zamówienia
 • oferta na masę
 • oferta na emulsję
 • wzór umowy 
Zapytanie ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie”

 

 • zaproszenie
 • zapytanie ofertowe

 


Zapytanie ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: "Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie"

 

 

 • zapytanie ofertowe
 • protokół z wyboru oferty 
 Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: "Wymiana nawierzchni jezdni na moście w Krzemieniu"

 

 • zapytanie ofertowe
 • formularz ofertowy
 • instrukcja obliczania ceny
 • kosztorys ofertowy
 • przedmiar robót
 • specyfikacja techniczna wykonania odbioru
 • wzór umowy


 


Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: "Dostawa znaków drogowych pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu"


 • zapytanie ofertowe
 • formularz cenowy
 • projekt umowy


 • informacja o wyborze oferty

 
 Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie ścinki poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego"


 • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • oferta cenowa
 • umowa

Zapytanie ofertowe

Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15 zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na: „Wycinka 80 drzew i posadzenie 80 młodych drzew w czwartym kwartale 2015 roku  zgodnie z załącznikiem”

 
 

 • zapytanie ofertowe
 • wzór umowy
 • oferta cenowa
 • specyfikacja
 • załącznik nr 1
 • pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowegoZapytanie ofertowe


Zarząd  Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej  13/15 zaprasza  Państwa do złożenia oferty cenowej na: „Wycinka krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Stargardzkiego”

 

 

 • zapytanie ofertowe
 • wzór umowy
 • oferta cenowa
 • specyfikacja 

Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego i ulic powiatowych miasta Stargard Szczeciński.

 

 • zapytanie ofertowe
 • wzór umowy


 

 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


  

Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację zadania pt. „Naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej numer 1789Z  w km. 3 + 286,0  m. Trzebień gmina Dolice”
 • zaproszenie wykonawstwa
 • specyfikacja wykonawstwa i odbioru robót
 • opis techniczny
 • instrukcja obliczania ceny
 • formularz ofertowy zał. nr 1
 • rysunek 1
 •  rysunek 2a
 •  rysunek 2b
 •  rysunek 3a
 •  rysunek 3b
 • BIOS
 • wzór umowy • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: "Wycinka krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Stargardzkiego"


 • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • oferta cenowa
 • umowa


 Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Bralęcin. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcin"


 • zapytanie ofertowe
 • kosztorys ofertowy zał. nr 1
 • formularz ofertowy zał. nr 1A
 • przedmiar robót zał. nr 2
 • instrukcja obliczania ceny zał. nr 3
 • wzór umowy
 • opis + BIOZ
 • plan
 • przekroje
 • SST

 

 

 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

  
 
 Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie ścinki poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego"

 

 • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • oferta cenowa
 • umowa

 Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie odwodnienie odcinka drogi w miejscowości Chlebówko"


 • zapytanie ofertowe
 • wzór oferty
 • mapa z wstępną lokalizacją kolektora 
   
                                                                      
Stargard Szczeciński dnia 25.06.2015 r.

ZDP.TD.2220.39.2015.TM

                                                                                                       wg. rozdzielnika

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Bralęcin. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcin”.

Zakres dokumentacji winien obejmować odcinek drogi w miejscowości Bralęcin od chodnika wybudowanego w 2013 roku przed posesją nr 17 do posesji nr 11 o długości około 347 m.

Zakres dokumentacji winien zawierać:

-  dokumentację budowlano – wykonawczą ( plan sytuacyjny przebiegu chodników, zjazdów do posesji oraz pozostałych elementów zagospodarowania pasa drogowego, opis techniczny, przekroje poprzeczne )

-  kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami

-  przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( materiał do wykorzystania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego )

-  kosztorys ofertowy ( materiał do wykorzystania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego )

 Uwaga:

a)  Zamawiający w dniu podpisania umowy dostarczy w formie drukowanej mapy do celów opiniodawczych obejmujące zakres projektowanego chodnika i zjazdów do posesji.
b)  Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.


Termin złożenia oferty – do dnia 3 lipca 2015 r. do  godziny 1400

Miejsce złożenia oferty – siedziba Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73 – 110 Stargard Szczeciński pok. nr 3.

Forma złożenia oferty – pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Bralęcin. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcin”.  , nie otwierać przed 1400 dnia 03.07.2015 r.”. Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było ja odesłać w przypadku wpłynięcia jej po terminie lub wcześniejszym wycofaniu oferty przez Wykonawcę.


Termin realizacji zamówienia:

– rozpoczęcie niezwłocznie po podpisaniu umowy

– zakończenie do 24 lipca 2015 r.

Kryterium wyboru oferty -  100 % cena.

Warunki płatności.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia określono jako ryczałtowe. Do obliczenia ceny ryczałtowej jest zakres prac wymieniony powyżej wraz podatkiem Vat i inne koszty niezbędne do opracowania  dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie płatne fakturą końcową w terminie 21 dni od dnia przedłożenia faktury.

Wykonawca może przedłożyć fakturę za wykonane przedmiotu zamówienia dopiero po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprawności i kompletności przedłożonej dokumentacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia dokumentacji.

W przypadku pytań do zaproszenia osoba do kontaktu Pan Wiesław Bączkowski - Kierownik Sekcji Technicznej tel. 91 577-52-19 wewn. 37


Załączniki:

 • zaproszenie
 • Formularz ofertowy
 • Planowany chodnik


 

Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z - Klępino - do granicy miasta Stargard Szczeciński. Budowa chodnika w miejscowości Klępino”

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje - wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych
w zakresie wskazanym w projekcie budowlano-wykonawczym na odcinku drogi powiatowej
nr 1700Z w miejscowości Klępino na długości 17,69 m + 147,77 m, do wykonania jest chodnik ze zjazdami do przyległych posesji od nr 17 do nr 69 na działce nr 77 obręb Klępino, gmina Stargard Szczeciński

 
Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje:

- opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robót,
- oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu
- wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z projektu wykonawczego,
   opisie  przedmiotu zamówienia, w zakresie adekwatnym do danego asortymentu robót
- wykonanie robót tymczasowych i zabezpieczających teren budowy.
- wykonanie pomiarów geodezyjnych
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
- wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych
- zakup lub pozyskanie materiałów i ich transport na miejsce budowy

- pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy
   oraz po wykonaniu robót z miejsca na plac

- zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, 
  odpadów, urobku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Termin złożenia oferty – do dnia 26 czerwca 2015 r. do  godziny 1400

Miejsce złożenia oferty – siedziba Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73 – 110 Stargard Szczeciński pok. nr 3.

Forma złożenia oferty – pisemnie na formularzu stanowiącym załącznikach nr 1A i nr 1
do niniejszego zaproszenia. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej
i wewnętrznej kopercie z tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie „Oferta na wykonanie budowy chodnika na zadanie pt. Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z - Klępino - do granicy miasta Stargard Szczeciński. Budowa chodnika w miejscowości Klępino, nie otwierać przed 1400 dnia 26.06.2015 r.”. Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było ja odesłać w przypadku wpłynięcia jej po terminie lub wcześniejszym wycofaniu oferty przez Wykonawcę.


Termin realizacji zamówienia:

– rozpoczęcie niezwłocznie po podpisaniu umowy

–  zakończenie do 30 września 2015 r.

 
Kryterium wyboru oferty -  100 % cena.

 
W przypadku pytań do zaproszenia osoba do kontaktu Pan Wiesław Bączkowski - Kierownik Sekcji Technicznej tel. 91 577-52-19 w. 37

 
Załącznik (w postaci pliku skompresowanego do pobrania poniżej) zawierają:
1.      formularz ofertowy załącznik 1A
2.      kosztorys ofertowy zał. nr 1
3.      przedmiar robót zał. nr 2
4.      instrukcja obliczania ceny zał. nr 3
5.      wzór umowy
6.      projekty budowlano - wykonawcze
7.      specyfikacje techniczne


 •   Załączniki

 

 

 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


  Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: "budowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego na niżej wymienione zadania inwestycyjne"

 

 • zapytanie ofertowe

 

 

zadanie 1 chodnik Szadzko
 

 • wzór umowy
 •  załącznik nr 1 i 2
 • formularz ofertowy załącznik  nr 1A
 • instrukcja obliczania ceny zał. 3
 • projekt
 • ST

 
 

zadanie 2 chodnik Chlebowo
 

 • wzór umowy
 •  kosztorys ofertowy zał. 1
 •  formularz ofertowy zał. 1A
 •  przedmiar zał. 2
 •  instrukcja obliczania ceny zał. 3
 •  projekt
 •  ST


 

zadanie 3 chodnik Brudzewice
 

 • wzór umowy
 • załącznik nr 1 i 2
 •  formularz ofertowy zał. 1A
 • instrukcja obliczania ceny zał. 3
 • informacja BiOZ
 • projekt
 • SST

 

 

 

 

 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 

 

 


 


 Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: "materiałów chodnikowych"


 • zapytanie ofertowe
 • wzór umowy
 • załączniki 1, 2, 3
Data wprowadzenia: 28-04-2015


 Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu Stargardzkiego"


 • zapytanie ofertowe
 • druk oferty cenowej
 • specyfikacja
 • zakres koszenia
 • mapka
 • wzór umowy

Data wprowadzenia: 01-04-2015 

 • wybór oferty


Data wprowadzenia: 20-04-2015 Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na „wykonanie  oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego i ulic powiatowych miasta Stargard Szczeciński.


 • zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia: 24-03-2015


 • wybór oferty

 

Data wprowadzenia: 22-04-2015

 

 

 
 Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na „Dostawę samochodu osobowego


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy


Data wprowadzenia: 02-03-2015

 

 Zapytanie ofertowe

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na „Dostawa znaków drogowych pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu”


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy


Data wprowadzenia: 23-02-2015
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych