Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
AktualnościInwestycje drogowe w 2017 rokuInformacja o zrealizowanych inwestycjach dotyczących dróg powiatowych w powiecie stargardzkim  w 2017 r.

1.    Przebudowa  drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
- jezdnia bitumiczna szer. 6,0 -  4915,80 m2, 
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (chodniki, i  miejsca postojowe) - 7034,90 m2, 
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 700,30 m2, 
- ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego szer. 2,0 m -1420 m2,
- nawierzchnie z kostki kamiennej (dwie zatoki autobusowe i dwa skrzyżowania wyniesione)  - 752 m2, 
- zieleńce – 1472 m2;
- kanalizacja deszczowa – kolektor fi 200 dł. 315,5 m, studnie rewizyjne 8 szt., wpusty deszczowe 48 szt.;
- kompletne oznakowanie pionowe i poziome;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 2 875 451,27 zł
Udział Gminy Miasto Stargard  - 745.676,63 zł,  dofinansowanie z budżetu państwa - 1.384.098,00 zł – udział powiatu  745.676,64 zł.2.    Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo -Dolice - do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin- Morzyca -  realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- jezdnia bitumiczna szer. 6,0 na długości 2,13 km -  10.020,18 m2, 
- pobocza ulepszone – 4.200 m2,
- kompletne oznakowanie pionowe i poziome;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 2 274 847,93 zł.
Dofinansowanie z programu PROW  w wysokości 1.447.485,00 zł, udział Gminy Dolice – 413.681,46 zł, udział powiatu 413.681,47 zł.3.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie
- jezdnia bitumiczna szer. 7,0 do 7,5 m na długości 0,83 km -  6.992,00 m2, 
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 1.52.052,62 zł. –
w tym udział Gminy Miasto Stargard - 526.026,31 zł, udział powiatu - 526.026,31zł.

4.    Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego
Firma wykonawcza BUDPAK Paweł Szubert ul. Podleśna 14N, Stargard
Przekazanie placu budowy  22.05.2017 r.
Zakończenie robót 18.08.2017 r.
- jezdnia bitumiczna szer. 4,0 m dł. 320,0 m, 1502 m2, 
- chodnik z jednej strony z kostki betonowej gr.6 cm  - 296 m2, 
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 576 m2, 
- zatoki postojowe – płyty betonowe ażurowe -209 m2,
- zieleńce – 650 m2;
- kanalizacja deszczowa – kolektor fi 315 dł. 274 m;
- kompletne oznakowanie pionowe i poziome;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 699 279,12 zł,
 w tym udział Gminy Miasto Stargard -349.639,56 zł, udział powiatu - 349.639,56 zł.
 
5.    Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ulica Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo do drogi numer 1751Z, na długości 1 km ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych  z produkcji rolniczej
- jezdnia bitumiczna szer. 5,0 do 5,5 m na długości 1 km -  5.072,00 m2, 
- pobocza ulepszone – 2.000 m2,
- zjazdy bitumiczne do pól – 129 m2;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 613.644,86 zł. (dofinansowanie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych  wyniosło 192.906,62 zł) 
6.    Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo -Dolice - do granic powiatu. Etap - Przebudowa drogi na odcinku od granicy gminy Dolice do skrzyżowania Strzebielewo
- jezdnia bitumiczna szer. 6,0 na długości 0,85 km -  5.100,00 m2, 
- pobocza ulepszone – 1.700 m2
- kompletne oznakowanie pionowe i poziome;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 440.853,57 zł. –
w tym udział Gminy Dolice - 220.426,79 zł – udział powiatu - 220.426,78 zł

7.    Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego
- jezdnia bitumiczna szer. 5 m na długości 0,25 km -  1.300,00 m2
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 660,00 m2 
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  454,00 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - – 383.870,15 zł –
w tym udział Gminy Miasto Stargard -191.935,07 zł, udział powiatu - 191.935,08 zł.

8.    Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 409,20 m2  na dł. 230 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  85,90 m2
- kanalizacja deszczowa – kolektor fi 200, fi315, fi 400 dł.-  260,00 m, studnie rewizyjne 16 szt., wpusty deszczowe 11 szt., osadnik piasku 1 szt.;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 366 680,11 zł. – udział powiatu 100%

9.    Przebudowa i budowa drogi 1754Z Chociwel – Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika
- jezdnia bitumiczna szer. 6,0 na długości 0,087 km -  549,40 m2,
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 450,40 m2  na dł. 230 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  24,90 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła – 265.650,99 zł. 
Udział Gminy Chociwel 40.000,-.

10.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1716Z Stargard – Witkowo-Dolice – do granic powiatu. Budowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 522,70 m2  na dł. 360 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  278,10 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła – 196.883,00 zł.
w tym udział Gminy Dolice - 98.441,50 zł – udział powiatu - 98.441,50 zł

11.    Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin - Sułkowo - Tychowo. Budowa chodnika w miejscowości Strachocin
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 722,60 m2  na dł. 480 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  219,00 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła – 192.452,75 zł. Udział powiatu 100%.

12.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1720Z Chlebowo - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 173,30 m2  na dł. 112 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  46,70 m2
- kanalizacja deszczowa – kolektor  fi315 dł.-  146,00 m, studnie rewizyjne  szt. 1, wpusty deszczowe 4 szt.;
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 186.396,43 zł
- w tym udział Gminy Stara Dąbrowa 93.198,21 zł .

13.    Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz – Łęczyna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 297,00 m2  na dł. 190 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  123,00 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 94.887,08 zł
- w tym udział Gminy Stara Dąbrowa 47.443,54 zł .

14.    Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin do skrzyżowania z drogą 1717Z - Klępino - do granicy miasta Stargard. Budowa chodnika w miejscowości Małkocin
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 230,00 m2  na dł. 180 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  122,00 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła – 84.451,30 zł. Udział powiatu 100%.

15.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Kozy
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 268,00 m2  na dł. 150 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  53,00 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 82.433,37 zł
- w tym udział Gminy Dobrzany 41.216,68 zł .

16.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica – Wapnica  skrzyżowanie z drogą krajową nr 10.
Budowa chodnika w miejscowości Wapnica
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 300,00 m2  na dł. 209 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  28,50 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 50.532,00 zł
- w tym udział Gminy Suchań 25.266,00 zł .

17.    Przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Stargardzka.
a.    Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo
- nowa nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej - o pow. 184,00 m2 
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 45.915,90 zł
- w tym udział Gminy Marianowo – 22.957,95 zł.
b.    Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo (przy kościele)
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 126,00 m2  na dł. 50 m
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 28.554,45 zł
-  w tym udział Gminy Marianowo – 13.000,00 zł.

18.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1763Z od drogi 151 do granicy powiatu (Czertyń) . Budowa chodnika w miejscowości Czertyń (wzdłuż placu zabaw)
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 200,68 m2  na dł. 99 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  28,50 m2
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła - 34.709,97 zł
- w tym udział rzeczowy Gminy Ińsko –  wartość 22.236,24 zł.
Zarząd Dróg Powiatowych - 05.01.2018

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych