Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1392885634.jpg


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do końca czerwca br., zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1720Z we wsi Chlebówko gmina Stara Dąbrowa. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządzającego ruchem w dniu 07.02.2014r., nr ewidencyjny: 21/2014.

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do końca czerwca br., zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1720Z we wsi Chlebówko gmina Stara Dąbrowa. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządzającego ruchem w dniu 07.02.2014r., nr ewidencyjny: 21/2014. 
Zmiana organizacji ruchu obejmuje ustalenie przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu w pasie drogowym drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania z drogą gminną. Po zmianie droga z pierwszeństwem na skrzyżowaniu zmienia kierunek. Przy ustalaniu pierwszeństwa kierowano się tym, iż ruch komunikacji zbiorowej (autobus szkolny) występuje na drodze gminnej, przy której zlokalizowana jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Chlebówku. Celem zmiany jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na omawianym skrzyżowaniu.
 
  
- 20.02.2014


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych