Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1367917334.jpg


Roboty drogowe i chodnikowe w 2012 r. 1. Montaż znaku aktywnego D6 na maszcie wysięgnikowym na drodze 1704Z na odcinku Stargard Szczeciński - Lipnik - za kwotę 36 285,00 zł.

1. Montaż znaku aktywnego D6 na maszcie wysięgnikowym  na drodze 1704Z na odcinku Stargard Szczeciński - Lipnik - za kwotę 36 285,00  zł.
2. Montaż barier SP-06 w ciągu drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel - Ińsko na długości 88 m - za kwotę  8 442,72 zł.
3. Wykonanie  nawierzchni  z mieszanki mineralno - emulsyjnej w technologii „Slurry seal" drogi powiatowej nr 1716Z w miejscowości Witkowo na powierzchni 1200 m2 - za kwotę 22 878,00 zł.
4. Odwodnienie pobocza drogi 1740Z odcinek  Tarnowo- rz. Reczyca na długości 323 m - za kwotę 33 919,11 zł.
5. Montaż barier energochłonnych SP-06 na moście ( rzeka Krepa) w km 1+915 drogi powiatowej nr 1747Z Kozy - Okole - Ciemnik wraz z wykonaniem oznakowania -  za kwotę 27 060,00 zł.
6. Remont cząstkowy nawierzchni chodnika i odwodnienia jezdni drogi powiatowej 1716Z w m. Kolin na długości 54 m - za kwotę  9 650,19 zł.
7. Wykonanie odwodnienia pobocza ulicy Polnej w miejscowości Suchań droga powiatowa nr 1735Z Wiechowo - Suchań na długości 135 m - za kwotę 40 694,55 zł.
8. Wykonanie interwencyjnej wycinki w 2012 roku do 150 drzew oraz wykonanie nasadzeń młodych drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego - za kwotę 19 440,00 zł.
9. Wykonanie utrzymania zieleni na terenie powiatu stargardzkiego w 2012 roku. 1. Pielęgnację 1000 drzew 2. Wycinkę krzewów (samosiejki drzew i krzewów) rosnących w pasach drogowych na długości około 20 km, tj. 120.000 m2  - za kwotę 65 230,00 zł.
10. Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych ulic powiatowych przy użyciu MMA na gorąco na trenie miasta Stargard Szczeciński (ulice: Sienkiewicza, Wojska Polskiego i Piłsudskiego) w ilości 611 ton  na powierzchni całkowitej  4690 m2  - za kwotę 353 219,10 zł.
11. Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji - 1300 ton - za kwotę  520 081,64 zł.
12. Wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego - za kwotę 78 217,86 zł.
13. Wykonanie  oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego  i ulic powiatowych miasta Stargard Szczeciński, łączna powierzchnia oznakowania poziomego 6 798 m2 - za kwotę 57 647,04 zł.
14. Wykonanie ścinki pobocza drogi 1729Z Dalewo - Czarnkowo,  drogi 1714Z Stargard Szczeciński - Strzebielewo, drogi 1775Z od Strzebielewa do drogi nr 1716Z, nr 1741Z Ognica - Wapnica na terenie powiatu stargardzkiego w ilości całkowitej 38520 m2 - za kwotę 50 696,17 zł.
15. Miejscowa wymiana nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1754Z  Chociwel - Ińsko o powierzchni całkowitej  3780 m2   - za kwotę 328 954,50 zł.
16. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z mas bitumicznych na gorąco w ciągu ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim na długości 393,6 m  i powierzchni 1329,6 m2 - za kwotę 92 548,40 zł.
17. Naprawa przepustu drogowego w ciągu ulicy Sadowej w Stargardzie Szczecińskim  - za kwotę 57 564,00 zł.
18. Wycinka 38 drzew z pasa drogowego ulic w Stargardzie Szczecińskim oraz odkupienie pozyskanego z wycinki drewna - za kwotę 12 920,00 zł.
19.  Wykonanie pielęgnacji 107 drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Wolności w Chociwlu - za kwotę 25 812,0 zł.


Zadania wykonane przy udziale finansowym gmin:

20. Wykonanie wyrównanie nawierzchni brukowej dr 1785 Z Ziemomyśl - Bonin 1,7 km przy pomocy walca wibracyjnego ogumionego - za  kwotę 19 237,20 zł.
21. Wykonanie wyrównanie nawierzchni brukowej dr 1789 Z Rzeplino - Trzebień 3,3 km przy pomocy walca wibracyjnego ogumionego - za kwotę 37 342,80 zł
22. Wykonanie wyrównanie nawierzchni brukowej dr 1777 Z Krępcewo - Kolin 2,57 km przy pomocy walca wibracyjnego ogumionego - za kwotę  28 290,00 zł.
23. Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel-Ińsko - etap Przebudowa drogi na odcinku Kamionka - Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości, w ramach zadania inwestycyjnego wykonano:
- nową nawierzchnię jezdni wraz ze wzmocnieniem podbudowy na odcinku Kamionka - Miałka o długości 980 m,
- odtworzono rowy odwadniające drogę na długości około 6 km,
- odnowiono oznakowanie poziome i wymieniono oznakowanie pionowe na całej długości drogi tj. 14,9 km,
- wykonano wyniesione przejście dla pieszych w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy w Ińsku wraz z kompletnym oznakowaniem poziomym i pionowym,
- wykonano dwie zatoki autobusowe wraz z peronami przystankowymi w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy w Ińsku,
- wykonano utwardzenie pobocza drogi  w ciągu ulicy Kołat w Chociwlu na długości 300 m.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych za kwotę 1 370 540,25 zł.

24. Przebudowa chodnika ulicy Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych -   za kwotę 339 186,03 zł:
- nowe chodniki z kostki betonowej - 943,4 m² ,
- zjazdy  indywidualne z kostki betonowej - 166,3 m² ,
- zatoki postojowe z kostki betonowej - 319,01 m² ,
- zatoki postojowe z kostki kamiennej - 65,9 m² ,
- jezdnia bitumiczna - 1035,93 m² .

25. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej numer 1775Z Strzebielewo - Przewłoki o długości 0,67 km, powierzchnia jezdni bitumicznej 2804 m² - za kwotę  263 929,94 zł.

- 01.01.2013


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych