Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1406094512.jpg


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do końca sierpnia br., zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Stargardzie Szczecińskim. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządzającego ruchem w dniu 18.07.2014r., nr ewidencyjny: 176/2014.

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do końca sierpnia br., zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Stargardzie Szczecińskim. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządzającego ruchem w dniu 18.07.2014r., nr ewidencyjny: 176/2014.

Zmiana stałej organizacji ruchu obejmuje ulicę Sienkiewicza, a głównym celem jest bezpieczna droga do szkoły. W związku z tym elementami szczególnej troski przy wyznaczaniu bezpiecznej drogi do szkoły są przejścia przez jezdnię i skuteczne ograniczenie prędkości. Nowa organizacja ruchu w rezultacie to uspokojenie ruchu na ulicy Sienkiewicza przez wprowadzenie:
1.    Strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h w obrębie ulic Sienkiewicza – Kwiatowa.
2.    Progów zwalniających wyspowych, jako urządzeń wymuszających jazdę z prędkością wprowadzoną tzn. 30 km/h.
3.    Nowego
oznakowania przejść dla pieszych, w celu poinformowania i ostrzeżenia kierujących pojazdami o tym, że z przejść w znacznym stopniu korzystają dzieci.
- 23.07.2014


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych