Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1408453190.jpg


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do końca września br., zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Reja w Stargardzie Szczecińskim. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządzającego ruchem w dniu 29.07.2014r., nr ewidencyjny: 214/2014.

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do końca września br., zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Reja w Stargardzie Szczecińskim. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządzającego ruchem w dniu 29.07.2014r., nr ewidencyjny: 214/2014.


Nowa organizacja ruchu obejmuje zmianę wyznaczonego początku strefy zamieszkania znakami drogowymi D-40 i D-41. Istniejąca strefa zamieszkania została wprowadzona w roku 2012. W wyniku szczegółowej analizy funkcjonowania strefy zamieszkania stwierdzono, że na początku strefy w obrębie skrzyżowania ul Piłsudskiego z ul. Limanowskiego, kierujący pojazdami mają problem z czytelnością pierwszeństwa. Istniejące oznakowanie A-7 „ustąp pierwszeństwa” różnie interpretowane jest przez kierujących pojazdami, „gąszcz” znaków ustawionych względem siebie na ul. Reja jest utrudnieniem dla kierujących, ponadto nie zawsze zauważane przez kierujących pojazdami na wlocie do skrzyżowania z ul. Limanowskiego początek strefy zamieszkania na ul. Reja powoduje, że ruch pojazdów na odcinku Limanowskiego – Reja nie jest płynny i może skutkować zdarzeniami drogowymi.
W związku z powyższym na ul. Reja [obręb skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Limanowskiego] zaprojektowano:
  1. Przeniesienie znaków D-40 i D-41 na początek ul. Reja od ul. Piłsudskiego. Celem jest poprawa widoczności początku strefy zamieszkania na ul. Reja dla kierujących pojazdami znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Limanowskiego. Uczestnicy ruchu na wlocie do skrzyżowania z ul. Limanowskiego znakiem  F-6 oraz znakiem A-7 są poinformowani o skrzyżowaniu typu „T” oraz o pierwszeństwie, dodatkowo bliżej usytuowany skrzyżowania znak D-40 upewni kierujących pojazdami na ul. Limanowskiego o pierwszeństwie przed pojazdami włączającymi się do ruchu z ul. Reja.
  2.  Znak P-7c „linia krawędziowa – przerywana wąska” zastosowano w celu oznakowania zjazdu z ul. Piłsudskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Limanowskiego.


Zasady ruchu na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ul. Limanowskiego – skrzyżowanie typu „T”Zgodnie z obowiązującymi przepisami i istniejącym oznakowaniem:
  1. Ulica Piłsudskiego - jest drogą z pierwszeństwem.
  2.  Ulica Limanowskiego – jest drogą podporządkowaną do ulicy Piłsudskiego, w związku z tym pojazd B musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi A który porusza się po drodze głównej.
  3.  Ulica Reja – ulica dwukierunkowa, stanowi zjazd do strefy zamieszkania, w związku z tym pojazd C jako włączający się do ruchu na skrzyżowaniu, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom A i pojazdom B
- 19.08.2014


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych