Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1430982332.jpg


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim powiadamia o zamknięciu drogi powiatowej nr 1716Z na odcinku od skrzyżowania Strzebielewo - Krępcewodo miejscowości Kolin. Termin zamknięcia drogi nastąpi w terminie od 11 maja do 3 lipca 2015 r.Przejazd na odcinku Stargard Szczeciński - Dolice będzie odbywał się wyznaczonym objazdem: Witkowo - Krępcewo - Rzeplino - Bralęcin – Dolice.

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim powiadamia o zamknięciu drogi powiatowej nr 1716Z na odcinku od skrzyżowania Strzebielewo - Krępcewo do miejscowości Kolin. Termin zamknięcia drogi nastąpi w terminie od 11 maja do 3 lipca 2015 r. Przejazd na odcinku Stargard Szczeciński - Dolice będzie odbywał się  wyznaczonym objazdem: Witkowo - Krępcewo - Rzeplino - Bralęcin – Dolice.
 

Czasowe zamknięcie drogi dotyczy inwestycji: „Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin – część etapu B”. Całkowitego zamknięcia drogi wymaga technologia i sposób wykonania robót, bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz termin wykonania zadania.
Opis objazdu:

1)    Dolice, skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1716Z z drogą wojewódzką 122:
Objazd do Stargardu Szczecińskiego – objazd prowadzi drogą wojewódzką 122 w Dolicach i dalej drogą powiatową nr 1782Z z Dolic do Bralęcina i dalej drogą powiatową nr 1711Z przez Krępcewo, Witkowo do Stargardu Szczecińskiego. Całkowita długość objazdu wynosi 19 km.

2)    Kolin, skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1716Z i 1777Z:

Objazd do Stargardu Szczecińskiego – objazd prowadzi drogą powiatową nr 1777Z do Krępcewa i dalej drogą powiatową nr 1711Z przez Radziszewo, Witkowo do Stargardu Szczecińskiego. Całkowita długość objazdu wynosi 9 km.

3)    Witkowo skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1716Z i 1711Z:

Objazd do Kolina – objazd prowadzi drogą powiatową nr 1711Z przez Radziszewo do Krępcewa i dalej drogą powiatową nr 1777Z do Kolina. Całkowita długość objazdu wynosi 9 km.

4)    Witkowo skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1716Z i 1711Z:

Objazd do Dolic – objazd prowadzi drogą powiatową nr 1711Z przez Radziszewo, Krępcewo do Bralęcina i dalej drogą powiatową nr 1782Z do Dolic. Całkowita długość objazdu wynosi 19 km

5)    Witkowo skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1716Z z drogą gminną
[ul. Niepodległości – gmina Stargard Szczeciński]:
Objazd do Strzebielewa – objazd prowadzi drogą powiatową nr 1716Z do Stargardu Szczecińskiego ul. Główna, następnie drogą gminną [Gmina-Miasto Stargard Szczeciński] ul. Niemcewicza i dalej drogą powiatową nr 1714Z przez Strzyżno, Kurcewo do Strzebielewa. Całkowita długość objazdu wynosi 9 km.- 07.05.2015


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych