Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1453210009.jpg
Informacja o zrealizowanych inwestycjach dotyczących dróg powiatowych
w powiecie stargardzkim  w 2015 r


1.    Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową - nowy chodnik z kostki brukowej betonowej  - pow. 2382,00 m2  
   - zjazdy z kostki brukowej betonowej -  o pow. 237 m2  
   - nowa nawierzchnia bitumiczna na całej szerokości  - 2 732 m2
   - nowe oznakowanie poziome  - 134,50 m2
   - nowe oznakowanie pionowe - 22 szt.
  Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 761 449,68 zł
  w tym udział Gminy Miasto Stargard           317 270,70 zł

2.    Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo -Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin – część etapu B. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:
   - przebudowę drogi na odcinku o długości 2454 m
   - pobocza ulepszonym kruszywem oraz destruktem bitumicznym na całej długości odcinka
      o szerokości 1,25 m 
   - zjazdy do przyległych nieruchomości z mas mineralno – bitumicznych wraz z ewentualnymi 
      przepustami pod zjazdami
   - oznakowanie poziome i pionowe na całej długości odcinka
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła      3 052 836,77 zł
w tym dofinansowanie :
     - z budżetu państwa      1 522 186,00 zł
     - Gminy Dolice                    695 750,35 zł.

3.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Bralęcin. Budowa chodnika
w miejscowości Bralęcin
- nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 589,00 m2  na dł. 410 m
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  166,00 m2      
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 149 879,10 zł        
w tym dotacja Gminy Dolice 74 939,55 z

4.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106 - Grabowo – Kiczarowo – Ulikowo – Pęzino – Brudzewice – Słodkówko – skrzyżowanie z dr nr 10. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice
   - nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 482,00 m2  na dł. 289 m
   - zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  96,00 m2      
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła  90 793,30 zł        
w tym dotacja Gminy Suchań 45 396,65zł


 


5.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo - Bobrowniki.
Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo
    - nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 359,58,00 m2  na dł. 207 m
    - zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  61,00 m2      
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 71 997,18 zł        
w tym dotacja Gminy Stara Dabrowa 35 998,59 zł

 6.    Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin
od skrzyżowania z drogą 1717Z - Klępino - do granicy miasta Stargard Szczeciński. Budowa chodnika w miejscowości Klępino
    - nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - 237,55 m2  na długości 231m
    - zjazdy z kostki brukowej betonowej -  o pow. 108,80 m2  
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 59 972,08zł
w tym dotacja Gminy Stargard Szczeciński 29 986,04 zł

 
7.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko
    - nowy chodnik z kostki brukowej betonowej - o pow. 544,5,00 m2  na dł. 350 m
    - zjazdy z kostki brukowej betonowej - o pow.  98,50 m2  
 Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 112 461,98zł
w tym dotacja Gminy Dobrzany 56 230,99 zł

8.    „Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku”
        „Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku”
    - nowy chodnik z kostki brukowej betonowej  - pow. 570 m2,
    - zjazdy z kostki brukowej betonowej  pow. 235 m2
Zadanie wykonane w ramach umowy o pomocy rzeczowej Gminy Ińsko
Udział powiatu w postaci materiału brukowego i krawężników w wysokości 38 616,29 zł.
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła  105 411,24 zł

9.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1777Z Krępcewo - Kolin - Żalęcino. Budowa ciągu pieszego w poboczu drogi na odcinku od drogi 1716Z w Kolinie do przystanku PKP Kolin
Na podstawie protokołu z dnia 6 października 2015 roku pomoc rzeczowa robót wykonanych w 2014 roku wyniosła 39 752,37 zł oraz na dokończenie zadania pomoc rzeczowa robót wykonanych w roku 2015 wyniosła  9 330,25 zł.
Wartość całkowita pomocy rzeczowej wyniosła 49 082,62 zł.

 

- 19.01.2016


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych