Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1459243255.jpg


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, że na początku kwietnia br., zostanie wprowadzona nowa stała organizacja ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1704Z w miejscowości Lipnik gmina Stargard. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządzającego ruchem w dniu 09.12.2015r., nr ewidencyjny: 281/2015.

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, że na początku kwietnia br., zostanie wprowadzona nowa stała organizacja ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1704Z w miejscowości Lipnik gmina Stargard. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządzającego ruchem w dniu 09.12.2015r., nr ewidencyjny: 281/2015.
 

Zmiana organizacji ruchu obejmuje ustalenie granic obszaru zabudowanego dla miejscowości Lipnik gmina Stargard. Granica obszaru zabudowanego została zmieniona w powiązaniu z występującą wzdłuż drogi zabudową o charakterze mieszkalnym i występującym na drodze ruchem pieszych.

- 29.03.2016


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych