Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1370867247.jpg


Informujemy, że od dnia 10 czerwca 2013r. rozpoczęto realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej numer 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo, gmina Kobylanka. Prace w pasie drogowym związane są z wykonaniem przebudowy nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem poboczy. W związku z powyższym, na przedmiotowym odcinku drogi wystąpią utrudnienia w ruchu – prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem. Planowane jest także czasowe zamknięcie przedmiotowego odcinka drogi. Planowany termin zakończenia robót – 30 sierpnia 2013 roku.

Informujemy, że od dnia 10 czerwca 2013r. rozpoczęto realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej numer 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo, gmina Kobylanka. Prace w pasie drogowym związane są z wykonaniem przebudowy nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem poboczy.
W związku z powyższym, na przedmiotowym odcinku drogi wystąpią utrudnienia w ruchu – prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem. Planowane jest także czasowe zamknięcie przedmiotowego odcinka drogi.
Planowany termin zakończenia robót – 30 sierpnia 2013 roku.

Prace w pasie drogowym będą obejmowały wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poboczami odcinka drogi łączącej Zieleniewo z Kunowem.Etap A
Większość prac będzie odbywała się przy zamknięciu połowy jezdnii wprowadzonym ruchu wahadłowym. W zależności od zaobserwowanych utrudnień w ruchu dopuszcza się wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem jak również wprowadzenie tymczasowej sygnalizacji świetlnej.
Etap B
Przy wykonywaniu podbudowy oraz warstwy ścieralnej zajdzie konieczność zamknięcia dla ruchu pojazdów całego przebudowywanego odcinka drogi. Będzie to zamkniecie na okres około 14 dni przy wykonywaniu podbudowy i około 3 ÷ 4 dni przy wykonywaniu warstwy ścieralnej. W związku z tym zajdzie konieczność wprowadzenia objazdów na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. 

- 10.06.2013


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych