Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1464177114.jpg


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, że 1 czerwca br., zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Słowackiego i Limanowskiego w Stargardzie. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządzającego ruchem w dniu 25.02.2016r., nr ewidencyjny: 42/2016 i 43/2016.

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, że 1 czerwca br., zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Słowackiego i Limanowskiego w Stargardzie. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządzającego ruchem w dniu 25.02.2016r., nr ewidencyjny: 42/2016 i 43/2016.

Ulica Limanowskiego [na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Piłsudskiego]:
Zmiana organizacji ruchu obejmuje wyznaczenie nowych miejsc postojowych po prawej stronie jezdni z jednoczesną likwidacją istniejących miejsc po lewej stronie. Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych oraz zapewnienie kąta widoczności na zjazdach do posesji, dla pojazdów włączających się do ruchu, poprzez likwidację istniejących miejsc postojowych po lewej stronie jezdni i przeniesienie ich na prawą stronę jezdni, po której nie ma zjazdów do posesji.
 


Ulica Słowackiego [na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Reja]:
Zmiana organizacji ruchu obejmuje wyznaczenie nowych miejsc postojowych po prawej stronie jezdni z jednoczesną likwidacją istniejących miejsc po lewej stronie, w obrębie skrzyżowania z ul. Reja oraz zmianę początku strefy zamieszkania. Obszar strefy zamieszkania został wyznaczony od skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych oraz uporządkowanie parkowania mając na względzie ruch pieszych.


- 25.05.2016


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych