Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1470160242.jpg


Informujemy, iż do 12 sierpnia 2016r., wystąpią ograniczenia w ruchu spowodowane przebudową drogi powiatowej nr 1731Z w miejscowości Brudzewice, na odcinku 1 km. Przebudowa prowadzona będzie od wjazdu do miejscowości Brudzewice od strony drogi krajowej nr 10 do wyjazdu z miejscowości w kierunku Barzkowice.


Informujemy, iż do 12 sierpnia 2016r., wystąpią ograniczenia w ruchu spowodowane przebudową drogi powiatowej nr 1731Z w miejscowości Brudzewice, na odcinku 1 km. Przebudowa prowadzona będzie od wjazdu do miejscowości Brudzewice od strony drogi krajowej nr 10 do wyjazdu z miejscowości w kierunku Barzkowice.

 

 Przebudowa drogi obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 6,0m z masy mineralno – bitumicznej.

W związku z powyższym, na przedmiotowym odcinku drogi wystąpią utrudnienia w ruchu – prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.

- 02.08.2016


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych