Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1479975782.jpg


Powiat Stargardzki podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 DOFINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Z PROGRAMU PROW 2014-2020

Powiat Stargardzki podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostanie zrealizowany projekt drogowy w Powiecie Stargardzkim pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo -Dolice - do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin- Morzyca”.

Celem operacji jest:

1)     Zapewnienie lepszych warunków skomunikowania mieszkańców Kolina i Morzycy oraz sąsiednich miejscowości gminy Dolice ze Stargardem, siedzibą gminy m. Dolice oraz powiatem choszczeńskim i pyrzyckim;

2)     Poprawa bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego;

3)     Podniesienie komfortu jazdy.

Planowana wartość projektu wynosi 4.100.000,00zł, w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" - 63,63% stanowi kwotę 2.608.830,00 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na lipiec 2017 r.

 


- 24.11.2016


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych