Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1480402133.JPG


Zachodniopomorskie samorządy otrzymają wyższe dotacje na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zwiększenie dofinansowania możliwe jest dzięki nadwyżce, która powstała m.in. z oszczędności przetargowych. Wśród takich samorządów jest Powiat Stargardzki, którego przedstawiciele podpisali dziś umowy w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorskie samorządy otrzymają wyższe dotacje na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zwiększenie dofinansowania możliwe jest dzięki nadwyżce, która powstała m.in. z oszczędności przetargowych. Wśród takich samorządów jest Powiat Stargardzki, którego przedstawiciele podpisali dziś umowy w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiat Stargardzki reprezentował Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka. W czerwcu tego roku podpisali oni umowy na przebudowę drogi Marianowo - Barzkowice - Brudzewice do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 oraz drogi w Suchanówku. Aneks zakłada udzielenie dotacji w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 188 tys. zł. 

Środki pozwalające na zwiększenie poziomu dotacji pochodzą z nadwyżki, która powstała m.in. z oszczędności przetargowych oraz rezygnacji przez część wnioskodawców z realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Gratuluję samorządowcom determinacji w działaniu i realizacji kolejnych inwestycji. Drogi dojazdowe nie tylko służą rolnikom, ale przede wszystkim ułatwiają dostęp do infrastruktury, podnoszą poziom bezpieczeństwa – mówił na spotkaniu Wicemarszałek.

- 29.11.2016


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych