Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1480925283.JPG


W ramach poprawy infrastruktury drogowej powiatu, w 2016 roku zostały zrealizowane szereg inwestycji, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i lepszą jakość poruszania się naszymi drogami.

W ramach poprawy infrastruktury drogowej powiatu, w 2016 roku zostały zrealizowane szereg inwestycji, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i lepszą jakość poruszania się naszymi drogami.


Informacja o zrealizowanych inwestycjach dotyczących dróg powiatowych w powiecie stargardzkim  w 2016 r.

1.    Przebudowa i budowa drogi 1711Z Witkowo - Rzeplino.
       Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcewo

        Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 1 008 673,83 zł
        w tym dofinansowanie :      
        - z budżetu państwa 502 336,00 zł                        
        - Gminy Dolice  253 168,91 zł.


 
 
 

2.    Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Brudzewice. Wykonanie nawierzchni
       jezdni na odcinku o długości 1 km przez miejscowość Brudzewice
.
       Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 534 416,91zł
       w tym dofinansowanie :
       - z budżetu województwa zachodniopomorskiego    188 186,00 zł
       - Gminy Suchań 6 750,00zł.


3.    Budowa chodnika w miejscowości Bralęcin.

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła  93.260,04 zł       
w tym dotacja Gminy Dolice 46.630,02 zł.

4.    Budowa chodnika w miejscowości Wapnica.

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła  70.636,60 zł       
w tym dotacja Gminy Suchań 35.318,30 zł

5.    Budowa chodnika w miejscowości Chlebówko

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 68.215,37 zł       
w tym dotacja Gminy Stara Dabrowa 34.107,68 zł

6.    Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 91.139,12 zł       
w tym dotacja Gminy Stara Dabrowa 45.569,56 zł
  
7.    Budowa chodnika w miejscowości Klępino
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 64. 834,60 zł
w tym dotacja Gminy Stargard 32.417,30 zł.

8.    Budowa chodnika w miejscowości Szadzko
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 17.728,10 zł
w tym dotacja Gminy Dobrzany 8.864,05 zł

9.    Budowa chodnika w miejscowości Biała
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 76.189,50 zł
w tym dotacja Gminy Dobrzany 38 094,75 zł

10.    Budowa chodnika w miejscowości Pęzino
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 104. 810,25 zł.

11.    Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 25.580,40 zł
w tym dotacja Gminy Marianowo 12.790,20 zł.

12.    Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne.
Zadanie wykonane w ramach umowy o pomocy rzeczowej Gminy Ińsko

13.    Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż Kościoła w Krzemieniu.
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 314.993,60 zł
w tym dotacja Gminy Dobrzany 150.000,00 zł

14.    Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo.
Wartość całkowita zadania inwestycyjnego wyniosła 60.000,00 zł
w tym dotacja Gminy Dobrzany 30.000,00 zł

- 05.12.2016


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych