Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1504615751.jpg


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, że do końca września br., zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Szymanowskiego w Stargardzie. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządcę drogi w dniu 12.06.2017r., nr ewidencyjny: 168/2017.

Ulica Szymanowskiego – jednokierunkowa na odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Czeskiej
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, że do końca września br., zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Szymanowskiego w Stargardzie. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządcę drogi w dniu 12.06.2017r., nr ewidencyjny: 168/2017.
 
Nowa organizacja ruchu wprowadza ruch w jednym kierunku na odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Czeskiej i tym samym zakaz wjazdu od ul. Czeskiej w ul. Szymanowskiego. W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do nowego oznakowania. Celem wprowadzanych zmian jest uspokojenie ruchu oraz umożliwienie parkowania pojazdów równolegle do krawężnika.

- 05.09.2017


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych