Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1376919929.jpg


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim informuje, że została zatwierdzona czasowa organizacja ruchu dotycząca lokalizacji ronda (rondo z wyspą centralną malowaną) na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Kochanowskiego. Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu planowany jest na początek września. Dotychczasowe skrzyżowanie typu „T” z pierwszeństwem ruchu dla ul. Okrzei zostanie zmienione na skrzyżowanie typu „rondo”.

Zmiana organizacji ruchu - w rejonie skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Kochanowskiego
w miejscowości Stargard Szczeciński


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim informuje, że została zatwierdzona czasowa organizacja ruchu dotycząca lokalizacji ronda (rondo z wyspą centralną malowaną) na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Kochanowskiego. Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu planowany jest na początek września. Dotychczasowe skrzyżowanie typu „T” z pierwszeństwem ruchu dla ul. Okrzei zostanie zmienione na skrzyżowanie typu „rondo”.
Zaplanowano rondo o średnicy zewnętrznej 24 m z wyspą środkową malowaną o średnicy 12 m. Do wykonania projektu przeprowadzono analizę istniejącego ruchu w rejonie projektowanego skrzyżowania. W wyniku analizy w obrębie skrzyżowania  stwierdzononiski poziom bezpieczeństwa ruchu oraz niską sprawność jego przebiegu. W związku z tym zaprojektowano skrzyżowanie typu „rondo malowane”, które w porównaniu ze skrzyżowaniem typu „T” zapewni sprawniejszą obsługę w przypadku okresowych przeciążeń skrzyżowania i wachań ruchu. Za wyborem takiego rozwiązania przemawiały następujące argumenty:
•    na skrzyżowaniu dominująca jest relacja w lewo (zgodnie z przebiegiem drogi powiatowej nr 1704Z ul. Okrzei – ul. Kochanowskiego) i kolizyjna - na wprost (z pierwszeństwem przejazdu),
•    zwiększone szerokości pasów ruchu (szerokość jezdni 10 m) na ul. Okrzei powodują wzrost prędkości rzeczywistej w relacji na wprost i tym samym wzrost zagrożenia wypadkowego,
wprowadzenie ruchu okrężnego z wyspą centralną malowaną było możliwe do realizacji w zasadzie od zaraz, bez utrudnień w ruchu związanych z budową wyspy wyniesionej (objazdy dla komunikacji zbiorowej, zmiana lokalizacji przystanków, objazdy dla ruchu ciężarowego itd.).

Rys. 1 Plan sytuacyjny
 Rys. 2 Istniejące skrzyżowanie typu „T” z pierwszeństwem ruchu dla ul. Okrzei
 


Rys. 3 Planowane skrzyżowanie typu „rondo”  z wyspą centralną malowaną- 19.08.2013


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych