Strona głównaKontaktBIP
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Do pobrania
Akty prawne
Organizacja ruchu drogowego
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30.000Euro


Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie oraz Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego
 Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie oraz  Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego

 
 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy
 • załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót ul. Ceglana
 • załącznik nr 7A do SIWZ - przedmiar robót ul. Wielkopolska
 • załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy ul. Ceglana
 • załącznik nr 8A do SIWZ - kosztorys ofertowy ul. Wielkoolska
 • Dokumentacja ul. Ceglana
 • Dokumentacja ul. Wielkopolska
Data wprowadzenia: 25.09.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

 • zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 10.10.2017
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
Data wprowadzenia: 17.10.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

Zarząd Dróg Powiatowych - 25.09.2017

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych