Strona głównaKontaktBIP
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Do pobrania
Akty prawne
Organizacja ruchu drogowego
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30.000Euro


Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania

 


 Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, 
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 

Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania
z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania


 • Ogłoszenie
 • SIWZ z załącznikami od 1 do 7
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (od 8A do 8E) - objęte dofinansowaniem
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (od 9A do 9E) - nie objęte dofinansowaniem
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar robót - przepust
Uwaga:
W przypadku wypełniania kosztorysów ofertowych w arkuszach kalkulacyjnych w formie edytowalnej należy szczególna uwagę zwrócić na poprawne sformułowania automatycznych funkcji obliczania wartości poszczególnych pozycji.
 
 •  Załącznik nr 11 do SIWZ - kosztorys ofertowy (od 11A do 11E) - objęte dofinansowaniem
 •   Załącznik nr 12 do SIWZ - kosztorys ofertowy (od 12A do 12E) - nie objęte dofinansowaniem
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - kosztorys ofertowy - przepust
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - opis technologii wykonania drogi tymczasowej ( od 14A )
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - opis technologii wykonania drogi tymczasowej ( do 14B)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (branża drogowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa, telekomunikacyjna, branża mostowa, zieleń)
 • Projekt Budowlany (część opisowa i rysunkowa - branża drogowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa, telekomunikacyjna, branża mostowa, zieleń), organizacja ruchu, geologia - cz I
 • Projekt Budowlany (część opisowa i rysunkowa - branża drogowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa, telekomunikacyjna, branża mostowa, zieleń), organizacja ruchu, geologia - cz II
 • Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
Data wprowadzenia: 21.12.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 11.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
 • załącznik - decyzja ZRID droga 1704Z
 • załącznik - roboty ziemne wlot A - odcinek 1
 • załącznik - roboty ziemne wlot A - odcinek 2
 • załącznik - roboty ziemne wlot A - odcinek 3
 • załącznik - roboty ziemne wlot B
 • załącznik  - roboty ziemne wlot D
 • załącznik - roboty ziemne wlot D
 • załącznik - wyrównanie masą wlot A - odcinek 1
 • załącznik - wyrównanie masą wlot A - odcinek 3
 • załącznik - wyrównanie masą wlot C
Data wprowadzenia: 11.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop

 • Modyfikacja treści SIWZ
 • Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
Data wprowadzenia: 16.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 16.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Modyfikacja treści SIWZ
 •  Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót  8A - zmieniony_1
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - kosztorys ofertowy 11A - zmieniony_1
Data wprowadzenia: 16.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop

Zarząd Dróg Powiatowych - 21.12.2017

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych