Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30.000Euro


Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania

 


 Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, 
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 

Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania
z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania


 • Ogłoszenie
 • SIWZ z załącznikami od 1 do 7
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (od 8A do 8E) - objęte dofinansowaniem
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (od 9A do 9E) - nie objęte dofinansowaniem
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar robót - przepust
Uwaga:
W przypadku wypełniania kosztorysów ofertowych w arkuszach kalkulacyjnych w formie edytowalnej należy szczególna uwagę zwrócić na poprawne sformułowania automatycznych funkcji obliczania wartości poszczególnych pozycji.
 
 •  Załącznik nr 11 do SIWZ - kosztorys ofertowy (od 11A do 11E) - objęte dofinansowaniem
 •   Załącznik nr 12 do SIWZ - kosztorys ofertowy (od 12A do 12E) - nie objęte dofinansowaniem
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - kosztorys ofertowy - przepust
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - opis technologii wykonania drogi tymczasowej ( od 14A )
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - opis technologii wykonania drogi tymczasowej ( do 14B)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (branża drogowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa, telekomunikacyjna, branża mostowa, zieleń)
 • Projekt Budowlany (część opisowa i rysunkowa - branża drogowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa, telekomunikacyjna, branża mostowa, zieleń), organizacja ruchu, geologia - cz I
 • Projekt Budowlany (część opisowa i rysunkowa - branża drogowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa, telekomunikacyjna, branża mostowa, zieleń), organizacja ruchu, geologia - cz II
 • Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
Data wprowadzenia: 21.12.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 11.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
 • załącznik - decyzja ZRID droga 1704Z
 • załącznik - roboty ziemne wlot A - odcinek 1
 • załącznik - roboty ziemne wlot A - odcinek 2
 • załącznik - roboty ziemne wlot A - odcinek 3
 • załącznik - roboty ziemne wlot B
 • załącznik  - roboty ziemne wlot D
 • załącznik - roboty ziemne wlot D
 • załącznik - wyrównanie masą wlot A - odcinek 1
 • załącznik - wyrównanie masą wlot A - odcinek 3
 • załącznik - wyrównanie masą wlot C
Data wprowadzenia: 11.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop

 • Modyfikacja treści SIWZ
 • Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
Data wprowadzenia: 16.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 16.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Modyfikacja treści SIWZ
 •  Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót  8A - zmieniony_1
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - kosztorys ofertowy 11A - zmieniony_1
Data wprowadzenia: 16.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop

 • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 17.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z MODYFIKACJĄ tresci SIWZ
 • Załącznik - zmienione SST D.04.07.01, D-05.03.05B, D-05.03.05
Data wprowadzenia: 17.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop
 • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 17.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z MODYFIKACJĄ tresci SIWZ
 • SST_D10_05_02_zmieniona
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót  8A - zmieniony (2)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót 9A  - zmieniony (1)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - kosztorys ofertowy 11A - zmieniony (2)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - kosztorys ofertowy 12A - zmieniony (1)
Data wprowadzenia: 19.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
 • Rysunek ogólny przepustu
Data wprowadzenia: 19.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Pismo - modyfikacja treści SIWZ
Data wprowadzenia: 26.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z modyfikacją z  dnia 29.01.2018 r. (1)
         - załącznik - plansza - lokalizacja złącza
              -  załącznik - rysunek przepustu drogowego nr 1
                 pt. Rysunek  ogólny - zmieniony
               -  warunki_operatorów_sieci_I
                - warunki_operatorów_sieci_II
 •  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z modyfikacją z dnia 29.01.2018 r. (2)
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z modyfikacją z dnia 29.01.2018 r. (3)
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z modyfikacją z dnia 29.01.2018 r. (4)
                 -  SST 05-03-01 - zmienione
 •  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 29.01.2018 r. (5)
                  - wyniki pomiarów natężenia ruchu
 •  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z modyfikacją z dnia 29.01.2018 r. (6)
 •  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z modyfikacją z dnia 29.01.2018 r. (7)
                      - SST D-07-01-01 - zmienione
                      - SST D-07-05-01 - zmienione
 •  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 29.01.2018 r. (8)
                    - SST D-02-05-01 - zmienione
 •  MODYFIKACJA treści SIWZ na podstawie odpowiedzi z dnia 29.01.2018 r.
                  -  Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót  8A -
                                zmieniony (3)
 
                   -  Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót 9A  -
                                 zmieniony (2)
                   -  Załącznik nr 11 do SIWZ - kosztorys ofertowy 11A -
                               zmieniony (3)
                   -  Załącznik nr 12 do SIWZ - kosztorys ofertowy 12A -
                              zmieniony (2)
                   -  Załącznik nr 13 do SIWZ - kosztorys ofertowy -
                              przepust -  zmieniony (1)
Data wprowadzenia: 29.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (1)
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (2)
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (3)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ
Data wprowadzenia: 31.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 07.02.2018
Wytworzył: Tadeusz Mantyk
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia: 22.02.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych - 21.12.2017

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych