Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30.000Euro


Przebudowa drogi powiatowej 1740Z. Przebudowa drogi na odcinku Dobrzany - Szadzko
 
 
Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa drogi powiatowej 1740Z. Przebudowa drogi na odcinku Dobrzany - Szadzko
 

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • załącznik nr 7 - przedmiar robót
 • załącznik nr 8 - kosztorys ofertowy
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • projekt wykonawczy
 • rysunek 1
 • rysunek 3
 • rysunek 4
 • informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Data wprowadzenia: 09.07.2018
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 25.07.2018
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop • Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia: 02.08.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


Zarząd Dróg Powiatowych - 09.07.2018

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych