Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30.000Euro


Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu w 2019 r.
  Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych
na terenie Stargardu w 2019 r. • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 8 (8A) do SIWZ – wzór umowy (zad. 1)
 • załącznik nr 8 (8B) do SIWZ - wzór umowy (zad. 2)
 • specyfikacja techniczna
 • Zał. nr 1 do ST
 • Zał. nr 2 do ST
 • Zał. nr 3 do ST
Data wprowadzenia: 28.11.2018
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop • Zawiadomienie po otwarciu ofert
 • oświadczenie - załącznik nr 3
Data wprowadzenia: 12.12.2018
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia: 25.01.2019
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych - 28.11.2018

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych