Strona głównaKontaktBIP
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Do pobrania
Akty prawne
Organizacja ruchu drogowego
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30.000Euro


Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo do drogi numer 1751Z, na długości 1 km
 Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:


Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo
do drogi numer 1751Z, na długości 1 km


 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy
 • załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót
 • załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy
 • Projekt wykonawczy - część opisowa
 • rysunek 1a 1b
 • rysunek 2
 • rysunek 3
 • rysunek 4
 • tabela 1
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
 • Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Data wprowadzenia: 24.07.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 08.08.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

 • zawiadomienie o wyborze wykonawcy
Data wprowadzenia: 16.08.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych - 24.07.2017

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych