Strona głównaKontaktBIP
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Do pobrania
Akty prawne
Organizacja ruchu drogowego
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30.000Euro


Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2017 - 2020
 Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
w latach 2017 - 2020  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz JEDZ (wersja edytowalna)
  • Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy
  • Specyfikacja Techniczna (ST)
  • Zał. nr 1 do ST – mapka powiatu
  • Zał. nr 2 do ST – standardy zimowego utrzymania
  • Zał. nr 3 do ST – harmonogramy robót

Data wprowadzenia: 27.07.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

  • zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 05.09.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

  • zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia: 27.09.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


Zarząd Dróg Powiatowych - 27.07.2017

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych