Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
 • Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego (08.02.2019)
 • Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu w 2019 r. (28.11.2018)
 • Przebudowa drogi powiatowej 1740Z. Przebudowa drogi na odcinku Dobrzany - Szadzko (09.07.2018)
 • Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Przebudowa na odcinku Krępcewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Krępcewo (21.06.2018)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie. (08.06.2018)
 • Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego (29.05.2018)
 • Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego (26.04.2018)
 • Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego (27.02.2018)
 • Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania (21.12.2017)
 • Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu (13.12.2017)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie oraz Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego (25.09.2017)
 • Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2017 - 2020 (27.07.2017)
 • Przebudowa i budowa drogi 1754Z Chociwel – Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika. (25.07.2017)
 • Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo do drogi numer 1751Z, na długości 1 km (24.07.2017)
 • Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach. (11.07.2017)
 • Przebudowa i budowa drogi 1754Z Chociwel – Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika. (06.07.2017)
 • Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebowo - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko (22.06.2017)
 • Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach. (13.06.2017)
 • Przebudowa i budowa drogi 1754Z Chociwel – Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika. (08.06.2017)
 • Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin – Sułkowo – Tychowo. Budowa chodnika w miejscowości Strachocin. (22.05.2017)
 • Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego (29.03.2017)
 • Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego (06.03.2017)
 • Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego (27.02.2017)
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania (27.02.2017)
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt.: ... Przebudowa ulicy Świerczewskiego w Dobrzanach. (14.02.2017)
 • Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej (07.02.2017)
 • Przebudowa drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie (31.01.2017)
 • Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice - do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin - Morzyca (29.11.2016)
 • Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu (08.11.2016)
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z– Lipnik – Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 (19.10.2016)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1748Z Dobrzany ulica Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień Bytowo – do drogi nr 1750Z. Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu (16.08.2016)
 • Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej. (14.07.2016)
 • Przebudowa drogi 1731Z Marianowo - Barzkowice - Brudzewice - skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km. (30.06.2016)
 • Konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych znaków drogowych zlokalizowanych na ulicach i drogach powiatowych powiatu stargardzkiego (07.06.2016)
 • Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie (14.04.2016)
 • Letnie utrzymanie czystości jezdni ulic w Stargardzie (05.04.2016)
 • Wykonanie dok. projekt na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyż. z drogą 1703Z-Lipnik-Stargard do skrzyż. z drogą krajową nr 20-Przebudowa ul. Kochanowskiego z budową mostu na rzece Ina w ciągu ul. Kochanowskiego (16.02.2016)
 • Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcewo (05.02.2016)
 • Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego (02.02.2016)
 • Pielęgnacja drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2016 r. (19.01.2016)
 • Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu Szczecińskiego (06.11.2015)
 • Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie Szczecińskim (18.06.2015)
 • Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową (13.05.2015)
 • Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego (04.02.2015)
 • Pielęgnacja drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2015 roku (28.01.2015)
 • Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B (22.01.2015)
 • Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim (10.12.2014)
 • Bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Stargard Szczeciński oraz powiatu stargardzkiego (01.12.2014)
 • Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim (26.11.2014)
 • Wycinka krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego (06.10.2014)
 • Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu Szczecińskiego (06.10.2014)
 • Utrzymanie zieleni w Stargardzie Szczecińskim w latach 2015-2017 (30.09.2014)
 • Pielęgnacja drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2014 roku (04.09.2014)
 • Przebudowa drogi 1704Z skrzyżowanie z drogą nr 1703Z - Lipnik - Stargard Szczeciński. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Szczecińskiej z ulicami 9 Zaodrzańskiego pułku Piechoty i Nowowiejskiego (05.08.2014)
 • Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stargard Szczeciński (23.07.2014)
 • Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014–2017 (09.07.2014)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo - Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo (26.06.2014)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Biała (25.06.2014)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika na ulicy Młyńskiej w Suchaniu (17.06.2014)
 • Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie etapu E - przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina (13.06.2014)
 • Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim. Przebudowa odcinka od ulicy Struga do ulicy Limanowskiego (30.05.2014)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z granica powiatu do drogi nr 106. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Sokola (29.05.2014)
 • Dostawa materiałów chodnikowych na realizację zadania pt. Przebudowa ulicy Poznańskiej w Ińsku (08.05.2014)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od końca miejscowości Bród do miejscowości Oświno (23.04.2014)
 • Przebudowa ulicy Warszawskiej w Stargardzie Szczecińskim. Wykonanie nowej nawierzchni chodników. (15.04.2014)
 • Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie etapu E - przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina (21.03.2014)
 • Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego i ulic powiatowych miasta Stargard Szczeciński (13.03.2014)
 • Pielęgnacja 73 drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Gen. Wł. Andersa i ulicy Jagiellońskiej w Stargardzie Szczecińskim (05.03.2014)
 • Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 1200 ton (03.03.2014)
 • Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego z wyłączeniem miasta Stargard Szczeciński (25.02.2014)
 • Wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 2014 roku (18.02.2014)
 • Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z w miejscowości Żarowo (12.02.2014)
 • Kompleksowa obsługa poboru opłaty za postój w strefie płatnego parkowania (SPP) zlokalizowanej na drogach powiatowych powiatu stargardzkiego w Stargardzie Szczecińskim (12.02.2014)
 • Dostawa znaków drogowych pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2014 roku dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim (06.02.2014)
 • Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu (13.01.2014)
 • Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych ulic powiatowych przy użyciu MMA na gorąco na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego (20.12.2013)
 • Bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Stargard Szczeciński (19.12.2013)
 • Utrzymanie zieleni na terenie powiatu stargardzkiego w 2014 roku (17.12.2013)
 • Interwencyjna wycinka w 2014 roku do 200 drzew oraz wykonanie nasadzeń młodych drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego (17.12.2013)
 • Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim (27.11.2013)
 • Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim (15.11.2013)
 • Konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych znaków drogowych zlokalizowanych na ulicach i drogach powiatowych powiatu stargardzkiego. (03.09.2013)
 • Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo - wymiana oznakowania pionowego wraz z wyk. oznakowania poz. i elementami bezp. ruchu. (12.08.2013)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów.Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni jezdni. (12.07.2013)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z . Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród. (05.07.2013)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia. (20.06.2013)
 • Rekonstrukcja przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej numer 1780Z Skrzany - Dobropole - Sądów. (19.06.2013)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Bralęcin. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcin. (13.06.2013)
 • Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłęcze. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica. (11.06.2013)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z . Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród. (10.06.2013)
 • Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów. (07.06.2013)
 • Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klępino. (06.06.2013)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko (04.06.2013)
 • Dostawa materiałów chodnikowych na realizację zadania pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko (03.06.2013)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnicą (29.05.2013)
 • Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej - etap B - wykonanie odcinka drogi Sowno-Smogolice w zakresie od km 4+100 do km 4+450 (16.05.2013)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice - etap II (23.04.2013)
 • Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego i ulic powiatowych miasta Stargard Szczeciński (11.04.2013)
 • Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo. (19.02.2013)
 • Dwukrotne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 2013 roku (18.02.2013) • Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych