Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej - etap B - wykonanie odcinka drogi Sowno-Smogolice w zakresie od km 4+100 do km 4+450
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax (91) 577-52-19 begin_of_the_skype_highlighting            (91) 577-52-19      end_of_the_skype_highlighting ogłasza przetarg nieograniczony na:


   Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej - etap B - wykonanie odcinka drogi Sowno-Smogolice w zakresie od km 4+100 do km 4+450

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 8 - wzór umowy
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - kosztorys ofertowy
 • 2 - 1 z 3 Plan syt etap B
 
 •  2 - 2 z 3 Plan syt etap B
 •  2 - 3 z 3 Plan syt etap B
 
 • B skażone 1 z 9
 
 •  B skażone 2 z 9
 
 •  B skażone 3 z 9
 
 •  B skażone 4 z 9
 
 •  B skażone 5 z 9
 
 •  B skażone 6 z 9
 
 •  B skażone 7 z 9
 
 •  B skażone 8 z 9
 
 •  B skażone 9 z 9
 
 • 4-1 z 3 profil etap B
 
 • 2-2 z 3 profil etap B
 
 • 4-3 z 3 profil etap B
 
 •  załaczniki etap B1
 
 •   załaczniki etap B2
 
 •   załaczniki etap B3
 
 •  org. ruchu etap B 1 z 3
 
 •  org. ruchu etap B 2 z 3
 •  org. ruchu etap B 3 z 3
 •  5-1 z 4 poprzeczne etap B
 •   5-2 z 4 poprzeczne etap B
 •   5-3 z 4 poprzeczne etap B
 •   5-4 z 4 poprzeczne etap B
 •  etap B
 •  Odwierty Stargard Sowno
 •  opis techniczny Etap B
 •  org. ruchu opis techniczny etap B
 •  Stargard Sowno etap B
 •  Ugiecia
 

Data wprowadzenia: 16.05.2013
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

                                     ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI 
                         SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 
 
Data wprowadzenia: 28.05.2013
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

Zarząd Dróg Powiatowych - 16.05.2013
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych