Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Stargard Szczeciński
   Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax (91) 577-52-19 ogłasza przetarg nieograniczony na:


Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Stargard Szczeciński

  • OGŁOSZENIE
  • SIWZ
  • Załącznik nr 7 - projekt Umowy
  • Załącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy
  • Załącznik nr 9 - wykaz ulic
  • Załącznik nr 10 - Przedmiar robot
  • Załącznik nr 11 - Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
  • Załącznik nr 12 - wykaz czynnosci
  • Wybór wykonawcy
 

 
 

Małgorzata Wasylik - 12.12.2012
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych