Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłęcze. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica.
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax (91) 577-52-19 begin_of_the_skype_highlighting            (91) 577-52-19      end_of_the_skype_highlighting ogłasza przetarg nieograniczony na:


Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłęcze. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica.


  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy
  •  Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót
  •  Załącznik nr 10 do SIWZ - kosztorys ofertowy
  •  Projekt Budowlano - Wykonawczy
  •  Specyfikacje Techniczne


Data wprowadzenia: 11.06.2013
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

  • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ I     Data wprowadzenia: 21.06.2013
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
  • Informacja o wyborze wykonawcy           
Data wprowadzenia: 05.07.2013
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych - 11.06.2013
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych