Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie etapu E - przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax 91-577-52-19 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie etapu E - przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar robót
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - kosztorys ofertowy
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - projekt wykonawczy - część opisowa
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 1
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 2
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 3
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 4
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 5a

 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 5b
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 5c
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Tabele wyrównanie
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Załącznik nr 15 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót


Data wprowadzenia: 13.06.2014
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Data wprowadzenia: 03.07.2014
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

Zarząd Dróg Powiatowych - 13.06.2014
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych