Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro




Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Biała
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax 91-577-52-19 ogłasza przetarg nieograniczony na:


Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Biała




  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy
  • Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót
  • Załącznik nr 10 do SIWZ - kosztorys ofertowy
  • Załącznik nr 11 i 12 do SIWZ


Data wprowadzenia: 25.06.2014
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


  • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Data wprowadzenia: 21.07.2014
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop









Zarząd Dróg Powiatowych - 25.06.2014




Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych