Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową
 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax 91-577-52-19 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 
Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową

 


 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - Kosztorys ofertowy
 • projekt budowlano - wykonawczy - część opisowa
 • projekt budowlano - wykonawczy - część rysunkowa 1 z 3
 • projekt budowlano - wykonawczy - część rysunkowa 2 z 3
 • projekt budowlano - wykonawczy - część rysunkowa 3 z 3
 • projekt stałej organizacji ruchu - część 1 z 5
 • projekt stałej organizacji ruchu - część 2 z 5
 • projekt stałej organizacji ruchu - część 3 z 5
 • projekt stałej organizacji ruchu - część 4 z 5
 • projekt stałej organizacji ruchu - część 5 z 5
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Data wprowadzenia: 13.05.2015
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ                                      


Data wprowadzenia: 25.05.2015
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 


Data wprowadzenia: 05.06.2015
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych - 13.05.2015
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych