Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie  ul.Bydgoska 13/15 
telefon / fax 91-577-52-19
ogłasza przetarg nieograniczony na:


Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • wzór umowy
  • załącznik nr 10 do SIWZ - SSTWiOR
  • zał. nr 11A do SIWZ - zakres dla zadania 1
  • zał. nr 11B do SIWZ - zakres dla zadania 2
  • zał. nr 11C do SIWZ - zakres dla zadania 3
  • zał. nr 11D do SIWZ - zakres dla zadania 4


Data wprowadzenia: 02.02.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

  • Zawiadomienie o wyborze oferty                                 

Data wprowadzenia: 03.03.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


Zarząd Dróg Powiatowych - 02.02.2016
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych