Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcewo

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie  ul.Bydgoska 13/15 
telefon / fax 91-577-52-19
ogłasza przetarg nieograniczony na:


Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcewo


 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • zał. nr 10 - wzór umowy
 • zał. nr 11 - przedmiar robót
 • zał. nr 12 - kosztorys ofertowy
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy - część opisowa
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy - rysunek 1
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy - rysunek 1a
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy - rysunek 1b
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy - rysunek 2
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy - rysunek 3
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Projekt zmiany stałej organizacji ruchu - opis
 • Projekt zmiany stałej organizacji ruchu - rysunki


Data wprowadzenia: 05.02.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ I                           
 • Wymagania Techniczne WT-4

Data wprowadzenia: 22.02.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ II                           
 • załącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar robót - zmieniony
 • załącznik nr 12 do SIWZ - kosztorys ofertowy - zmieniony
 • załącznik nr 12 do SIWZ - kosztorys ofertowy - zmieniony

Data wprowadzenia: 22.02.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

 • Zawiadomienie o wyborze oferty                                  

Data wprowadzenia: 17.03.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop 

Zarząd Dróg Powiatowych - 05.02.2016
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych