Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Wykonanie dok. projekt na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyż. z drogą 1703Z-Lipnik-Stargard do skrzyż. z drogą krajową nr 20-Przebudowa ul. Kochanowskiego z budową mostu na rzece Ina w ciągu ul. Kochanowskiego
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie  ul.Bydgoska 13/15 
telefon / fax 91-577-52-19
ogłasza przetarg nieograniczony na:


Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Przebudowa ulicy Kochanowskiego z budową mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego
  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • zał. nr 10 - wzór umowy


Data wprowadzenia: 16.02.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


  • Zawiadomienie o wyborze oferty                                 

Data wprowadzenia: 09.03.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych - 16.02.2016
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych