Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie  ul.Bydgoska 13/15 
telefon / fax 91-577-52-19
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP)
zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie


 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • zał. nr 8 - wzór umowy
 • zał. nr 9 - Specyfikacja Techniczna
 • zał. nr 1 do Specyfikacji Technicznej - część opisowa
 •  Załącznik nr 1 - Rys 1
 • Załącznik nr 1 - Rys 2
 • Załącznik nr 1 - Rys 3
 • Załącznik nr 1 - Rys 4
 • Załącznik nr 1 - Rys 5


Data wprowadzenia: 14.04.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ I                           

Data wprowadzenia: 25.04.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop • Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ II                           

Data wprowadzenia: 26.04.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • Modyfikacja treści SIWZ                     

Data wprowadzenia: 26.04.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • Wyjaśnienie do pisma z dnia 26.04.2016 r. dotyczącego wyjaśnień oraz modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                

Data wprowadzenia: 28.04.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ III                            

Data wprowadzenia: 29.04.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
 • Zawiadomienie o wyborze oferty                                 

Data wprowadzenia: 02.06.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych - 14.04.2016
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych