Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa drogi 1731Z Marianowo - Barzkowice - Brudzewice - skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km.
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie  ul.Bydgoska 13/15 
telefon / fax 91-577-52-19
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa drogi 1731Z Marianowo - Barzkowice - Brudzewice
- skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km. • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • zał. nr 10 - wzór umowy
 • zał. nr 11 - przedmiar robót
 • zał. nr 12 - kosztorys ofertowy
 • zał. nr 13 - projekt budowlany i wykonawczy
                  - rys. nr 1

                  - rys. nr 2
 • zał. nr 14 -  Specyfikacje Techniczne Wykonania               i Odbioru Robót
 • zał. nr 15 - Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 • zał. nr 16 - Projekt czasowej organizacji ruchu, rys. 1
                  - rys. nr 2
                  - rys. nr 3
                  - rys. nr 4


Data wprowadzenia: 30.06.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ - I                            

Data wprowadzenia: 04.07.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

 • Pytania,odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ - II                            
 • zał. nr 11 do SIWZ- przedmiar robót poprawiony
 • zał. nr 12 do SIWZ - kosztorys ofertowy poprawiony

Data wprowadzenia: 07.07.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy                            

Data wprowadzenia: 22.07.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop 

Zarząd Dróg Powiatowych - 30.06.2016
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych