Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej.
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie  ul.Bydgoska 13/15 
telefon / fax 91-577-52-19
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika
w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej.

 
  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • zał. nr 10 - wzór umowy
  • zał. nr 11 - przedmiar robót
  • zał. nr 12 - kosztorys ofertowy
  • zał. nr 13 - projekt budowlany
  •    zał. nr 13a - projekt budowlany - kanalizacja deszczowa
                  - rys. nr PB_1C_I_1_2.3
                  - rys. nr PB_1C_II_3_2.3
                  - rys. nr PB_1C_II_3_3.3
                  - rys. nr PB_1C_II_3_3.4
  • zał. nr 14 - STWiOR
  • zał. nr 15 - BiOZ
 

Data wprowadzenia: 14.07.2016

Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


  • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Data wprowadzenia: 02.08.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert KnopZarząd Dróg Powiatowych - 14.07.2016
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych