Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 1200 ton
   Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax (91) 577-52-19 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 
   Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 1200 ton

   • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • zał. nr 9 do SIWZ - UMOWA
  • zał. nr 10 do SIWZ - SST
  • zał. nr 11 do SIWZ - wykaz dróg zadanie 1
  • zał .nr 11 do SIWZ - wykaz dróg zadanie 2
  • zał. nr 11 do SIWZ - wykaz dróg zadanie 3
  • zał. nr 11 do SIWZ - wykaz dróg zadanie 4
  • Wybór wykonawcy
 

Małgorzata Wasylik - 06.02.2013
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych