Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa drogi powiatowej nr 1748Z Dobrzany ulica Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień Bytowo – do drogi nr 1750Z. Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie  ul.Bydgoska 13/15 
telefon / fax 91-577-52-19 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1748Z Dobrzany ulica Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień Bytowo – do drogi nr 1750Z. Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • zał. nr 8 - wzór umowy
  • zał. nr 9 - Przedmiar robót
  • zał. nr 10 - Kosztorys ofertowy
  • Dokumentacja Budowlano-Wykonawcza, Specyfikacje Techniczne, Informacja dot. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia


Data wprowadzenia: 16.08.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
 

                          
  • Zawiadomienie - informacje po otwarciu ofert

Data wprowadzenia: 01.09.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop 
  • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy                            

Data wprowadzenia: 15.09.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop Zarząd Dróg Powiatowych - 16.08.2016
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych