Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice - do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin - Morzyca
 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax 91-577-52-19
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice - do granic powiatu.
Przebudowa drogi na odcinku Kolin - Morzyca • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - kosztorys ofertowy
 • SST część 1 z 3
 • SST część 2 z 3
 • SST część 3 z 3
 • DP1716Z_Etap D część 1 z 6
 • DP1716Z_Etap D część 2 z 6
 • DP1716Z_Etap D część 3 z 6
 • DP1716Z_Etap D część 4 z 6
 • DP1716Z_Etap D część 5 z 6
 • DP1716Z_Etap D część 6 z 6
 • BIOZ
 • Badanie pomiaru ruchu
 • STA badanie ugięć sprężystych
 • WT1_2014
 • WT-2 cześc I 2014
 • WT- 2 cześc II 2016

Data wprowadzenia: 29.11.2016
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop • wyjaśnienie do treści SIWZ
 
Data wprowadzenia: 07.12.2016
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ


Data wprowadzenia: 07.12.2016
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • wyjaśnienie do treści SIWZ


Data wprowadzenia: 07.12.2016
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • wyjaśnienie do treści SIWZ


Data wprowadzenia: 08.12.2016
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • wyjaśnienie do treści SIWZ

Data wprowadzenia: 08.12.2016
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • wyjaśnienie do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 09.12.2016
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie - informacja po otwarciu ofert

Data wprowadzenia: 21.12.2016
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop 


 • Zawiadomienie o wyborze oferty

Data wprowadzenia: 12.01.2017
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


Zarząd Dróg Powiatowych - 29.11.2016
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych