Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie
Powiat Stargardzki,
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa: 
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy
 • Załącznik nr 8  do SIWZ – przedmiar robót
 • Załącznik nr 9 do SIWZ – kosztorys ofertowy
 • Załącznik nr 9 do SIWZ – kosztorys ofertowy wersja edytowalna
 • Branża drogowa
 
 • Branża elektryczna
 • Branża sanitarna
 • Geologia
 • Specyfikacja techniczna


Data wprowadzenia: 31.01.2017

Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

 • wyjaśnienie do treści SIWZ

Data wprowadzenia: 07.02.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • wyjaśnienie do treści SIWZ


Data wprowadzenia: 07.02.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
 • Modyfikacja treści SIWZ
 • Załącznik nr 8  do SIWZ – przedmiar robót - zmieniony
 • Załącznik nr 9 do SIWZ – kosztorys ofertowy - zmieniony
 • Załącznik nr 9 do SIWZ – kosztorys ofertowy wersja edytowalna - zmieniony
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Data wprowadzenia: 08.02.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

 • wyjaśnienie do treści SIWZ

Data wprowadzenia: 09.02.2017
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • wyjaśnienie do treści SIWZ
 • Plan sytuacyjny

Data wprowadzenia: 09.02.2017
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • wyjaśnienie do treści SIWZ

Data wprowadzenia: 10.02.2017
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • wyjaśnienie do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 13.02.2017
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop

 • wyjaśnienie do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 14.02.2017
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • zawiadomienie - informacje po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 21.02.2017
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 10.03.2017
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych - 31.01.2017
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych