Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt.: ... Przebudowa ulicy Świerczewskiego w Dobrzanach.
Powiat Stargardzki,
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa: 
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt.: Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Przebudowa ulicy Świerczewskiego w Dobrzanach.


  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy

Data wprowadzenia: 14.02.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


  • wyjaśnienie do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 17.02.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


  • zawiadomienie - informacje po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 03.03.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

  • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 20.03.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert KnopZarząd Dróg Powiatowych - 14.02.2017
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych